Kommende hendelser

Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 682 andre abonnenter

Styret 2017

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer Gerd Wold Goddard 908 97 310 m.wog@online.no
Sekretær/Medredaktør Maigull Appelgren 415 21 292 maigull@outlook.com
Vask og stell av lin

Salg av frø og såpespon

Kathrine Holmegård Bringsdal 416 28 189 kathrine.bringsdal@outlook.com
Styremedlem

Nettside

Kristina Bjureke 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no
Medlemsregister og medredaktør Anne Grete Friberg 911 55 729 annegretefriberg@gmail.com
Styremedlem Odny Opsal 958 63 360 odny.opsal@gmail.com
Valgkomite Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Varamedlem Else Abrahamsen 475 23 648 else.hille.abrahamsen@lyse.net
Revisor Hege Randsborg hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Anne Britt Fagernes Skaug

Anne Holen

416 93 320

473 36 637

abf@ringsaker.kommune.no

ann-hole@online.no

Styret 2015

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer/Medlems-register Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Sekretær/Redaktør Anne Sofie Brønn 934 87 506 anne.sofie.bronn@sf-nett.no
Redaktør Maigull Appelgren 415 21 292 mamarapp@online.no
Styremedlem Marie Østråt Søndervik 971 26 021 marie.sondervik@hotmail.no
Styremedlem Kathrine Holmegård Bringsdal 416 28 189
Varamedlem 1 Maigull Appelgren 415 21 292 mamarapp@online.no
Varamedlem 2 Unni Gardsjømoen 63 98 76 20 unni.garsjomoen@blindeforbundet.no
Valgkomite Torill Lærum 480 43 869 elarum@broadpark.no
Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no
Revisor Hege Brit Randsborg hera@arkivverket.no
Beredningskontakt for
maskinell beredning
Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no

Styret 2013

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no
Nestleder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Sekretær Anne Sofie Brønn 934 87 506 anne.sofie.bronn@sf-nett.no
Redaktør Anne Hallingstad 932 53 641 an-halli@online.no
Varamedlem 1 Marie Østråt Søndervik 928 24 821 marie.sondervik@hotmail.no
Varamedlem 2 Berit Norstrøm 739 93 838 thranne@hotmail.com
Valgkomite Torill LærumBjørg Heie 480 43 869
Revisor  Hege Brit Randsborg  hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Anne Holen eller
Anne Grete Stuksrud
61 25 72 42

HanneAnne Holth Larsen 1Kasserer og medlemsregister Gro Finnes KlevAnne Sofie Bronn 1Anne Hallingstad 2Marie Østråt Søndervik 2Varamedlem Berit Norstrøm

Styret og andre funksjoner 2011

Verv Navn Mobil
Leder Hanne J Gjendem 974 60 304
Nestleder Anne Holen 473 36 637
Sekretær Bjørg Heie 480 43 869
Kasserer Gro Finnes Klev 480 07 839
Styremedlem Hjørdis Prestkvern  958 82 464
1. varamann Kathrine Holmegård Bringsdal 416 28 189

Se bilde av styret!

Styret i Norges Linforening 2010-2011

Styret 2010 Torild og Gro

Fra venstre Torild Forslund Andersen og Gro Finnes Klev

Styret 2010 -- Hanne, Anne og Kari

Fra venstre Hanne J Gjendem, Anne Holen og Kari LotheVerv Navn Tlf Mobil
Styreleder Hanne J Gjendem 22 52 50 42 974 60 304
Styremedlem/​kasserer Kari Lothe 928 52 628
Styremedlem/​konsulent Anne Holen 473 36 637
Styremedlem Gro Finnes Klev 480 07 839
Varamedlemmer Torild Forslund Andersen 920 65 885
Kathrine Holmegård Bringsdal 38 26 72 32 416 28 189
Valgkomité Solveig Hadland 51 48 13 01 992 94 761
Bjørg Heie 69 17 76 00 480 43 869
Revisor Hege Brit Randsborg 22 18 06 12
Beredningskontakt
(for maskinell beredning)
Anne Holen 473 36 637
Anne Grete Stuksrud 61 25 72 42