Linum rubrum grandiflorumved Torild F. Andersen fra Lin-Nytt nr 1, 2010

Etter oppfordring fra Anne Holen i forrige Lin-nytt nr 4 2009, har jeg i Sande i Vestfold forsøkt å dyrke lin med røde blomster, Linum Rubrium.

Jeg kjøpte 50 g fra Norgro, Hamar. Frøene ble fordelt i to bed. Noen frø ble sådd i et blomsterbed med vanlig blomsterjord, resten av frøene sådde jeg i enden av linåkeren sammen med blått prydlin og hvitt fiberlin – Henryk.

Resultatene ble helt forskjellige. De plantene som jeg hadde håpet ga et flott rødt innslag i linåkeren, hadde liten spireevne og ble små. Av disse vil det nok heller ikke bli mange frø.  Hva som kan være årsaken til dette, har jeg ikke funnet ut enda, men det har vært en del jordrotter på ferde, kanskje det er den? Eller kanskje feil gjødsling?

Linet som spiret i blomsterbedet kom opp med kraftige stengler og flotte blomster. De blomstret fortsatt kraftig i midten av august. Noen av blomstene har en diameter på opptil 4 cm og tar seg godt ut blant de andre blomstene. Det røde linet ser også ut til å ha lengre blomstringstid enn det blå og hvite.

Jeg er spent på hvor mye frø jeg får til neste avling? Disse frøene skal stelles og voktes med omhu med håp om bedre lykke neste gang.

I linåkeren gikk det ikke så bra….…, men i blomsterbedet ble linet et hyggelig innslag.

Legg inn en kommentar