Istedenfor å oppsummere året 2011, vil jeg heller orientere om planene for 2012.

Hva er det vi ønsker og hva ønsker vi å få til?

Målet for alt det vi gjør er nedfelt i vedtektene våre:

Hanne Gjendem, leder i Norges LinforeningNLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som arbeider med lin i en eller annen form.

Formålet er styrende for alt vi gjør. Samtidig skal vi ha det moro, interessant og utviklende.

Årsmøtet 2012 skal holdes 16.-18. mars på vakre Fredriksten Festning i Halden. Her prøver vi en ny vri i år. Medlemmer møtes fredag ettermiddag med sammenkomst og foredrag. Lørdag 17. mars inviterer vi spesielt husflidslagene, bygdekvinnelagene og bondelagene i Østfold, Vestfold og Akershus til en åpen ”markedsdag” hvor vi demonstrerer og selger linprodukter. Om kvelden er det 1700 talls middag. Søndag er det selve årsmøtet som avsluttes på linmuseum i Råde.

Utpå året planlegger vi kurs i spinning, plantefarging og en dagsutflukt.

I mai håper vi mange vil så lin og vi i foreningen vil hjelpe det vi kan. Det er praktisk om medlemmer i de enkelte fylker/regioner slår seg sammen og sår linåkre. Slik kan vi bygge opp kompetansegrupper hvor medlemmene hjelper hverandre og har det morro!!

I mai/juni håper vi å holde en to dagers linkonferanse. Planleggingen har foregått sammen med ”Institute of Natural Fibres & Medical Plants” i Poznan, Polen. Det blir en spennende konferanse som viser til nyutvikling og muligheter for mer produksjon og bruk av lin i Norden. Det er lagt vekt på ny forskning innen både fiberlin og oljelin. Vi vet fortsatt ikke om vi får nok støtte til å gjennomføre konferansen, men vi håper! Det har vært mer krevende å få midler fra sentralt hold enn det vi antok på forhånd.

I september/oktober vil vi holde åpnet hus på Apelsvoll beredningsstasjon. Da kan alle komme og få beredt linen sin maskinelt samtidig som de får råd og vink. Vi har igjen fått mulighet for å kjøpe bråke og skake til privat bruk. Hekler jobber vi fortsatt med å få laget.

I november er den store Kinaturen hvor vi reiser til Shanghai området og ser på lin, rami, bambus, silke, kinesiske hager, elvetur, museer og ikke minst shopper spennende kinesiske produkter. Turen er nå ferdig planlagt. Vi har satt en maskimum grense på 20 personer. I dag er det 25 forhåndspåmeldte – uforpliktende. Vi sender ut invitasjon først til de som er forhåndspåmeldt. Senere vil vi annonsere turen, da det alltids vil være noen som ikke kan av de forhåndspåmeldte.

Gjennom året arbeider vi for å komme ut i flere skoler og orientere om lin, samarbeid med husflidslag, muligheter for å etablere et linmuseum samtidig som vi deltar på møter i forskjellige sammenhenger , orienterer om og viser fram lin.

Vi vil også i 2012 fokuserer mye på hjemmesidene våre og LinNytt. Vi har mange og aktive medlemmer som ønsker informasjon og aktiviteter. Si fra hva DU ønsker og hva DU vil bidra med. Bruk hjemmesidene til å skrive kommentarer, oppskrifter og nyheter om lin. Kontakt meg om du trenger hjelp.

Så vil jeg takke nye og gamle medlemmer for et aktivt 2011. Foreningen kan bare fungere via interesse fra medlemmene våre og det har det vært mye av i år. Vi har fått ca 30 nye medlemmer – kjempebra, som er interesserte og nyssgjerrige på lin, la oss ta godt imot dem.

Jeg ønsker alle medlemmene en god jul også håper vi på å treffes mye i 2012.

LinNytt 2011 november

Legg inn en kommentar