Det våres, la oss kjøpe linfrø og så!

I dag får en kjøpt linfrø både når det gjelder oljelin og spinnelin hos Strand Unikorn AS på Strand Brænderi i Moelv. De tar også i mot bestilling og sender frø. Sortene kan variere fra år til år. De kjøper inn det de får tak i. Telefon 62 35 15 00. Adresse Strandveien 3-5 Moelv. Mail; post@strandunikorn.no

Felleskjøpet fører også linfrø. Hvis de ikke har, så kan de skaffe det fra andre avdelinger.

Norgro som holder til på Sælid i Vang, har linfrø. De har også prydlin, den rødblomstrede som er ettårig og med store blomster. Den egner seg ikke for frø eller fiberproduksjon. De har også oljelin og muligens spinnelin. Men frøene er litt dyre der, i og med at de driver med blomsterfrø.

Linåkre er vakre.

Legg inn en kommentar