RETTELSE, LinNytt 2013 nr 1 viser feil kontonummer på blanketten s. 18. Riktig nummer er 1503.10.55900.

Nummeret som sto i LinNytt 2013 nr 1 er ikke i bruk, pengene går ikke inn på kontoen. Du vil se på kontoutskriften fra banken at innbetalingen ikke er effektuert. Du må derfor betale på nytt med kontonummeret ovenfor.

Vi beklager dette og håper det ikke har skapt for store problem.

Legg inn en kommentar