Forfatter: Gro Klev

  • Dyrsku’n 2011

    Dyrsku’n 2011

    Foto: Hjørdis Prestkvern Dyrsku’n i Seljord er viden kjent for sitt årlige arrangement hvor mennesker fra nær og fjern kommer for å kombinere nytte og hygge. Linforeningen her vært der tidligere, men det er noen år siden og det ble bestemt at vi ville ha en stand der i år. Hovedhensikten vår var å drive…