Om foreningen

Norges Linforening ble stiftet i 1990 og har medlemmer over hele landet. Blant disse er det mange forskjellige bakgrunner for medlemsskapet. Noen vil bare holde seg orientert om hva som skjer på linfronten, noen har lindyrking som hobby, noen vever og vil ha kunnskap om fiberen, noen holder på med forsøksvirksomhet, noen dyrker oljelin for produksjon av linolje og noen dyrker pyntelin for dekorasjoner og salg.


 

Styret 2017

Anne Holth Larsen - Styremedlem

Anne Holth Larsen

standardperson

Gerd Wold Goddard

standardperson

Maigull Appelgren

Sekretær/Medredaktør
415 21 292
maigull@outlook.com

standardperson

Kathrine Holmegård Bringsdal

Vask og stell av lin
Salg av frø og såpespon
416 28 189
kathrine.bringsdal@outlook.com

standardperson

Kristina Bjureke

Styremedlem / Nettside
952 00 804
kristina.bjureke@nhm.uio.no

standardperson

Anne Grete Friberg

Medlemsregister og medredaktør
911 55 729
annegretefriberg@gmail.com

standardperson

Odny Opsal

standardperson

Gro Finnes Klev

standardperson

Else Abrahamsen

standardperson

Hege Randsborg

standardperson

Anne Britt Fagernes Skaug

Beredningskontakt maskinell beredning
473 36 637
abf@ringsaker.kommune.no

standardperson

Anne Holen

Beredningskontakt maskinell beredning
416 93 320
ann-hole@online.no