Stikkord: forvask

  • FORBEHANDLING AV LIN SOM SKAL FARGES

    FORBEHANDLING AV LIN SOM SKAL FARGES

    NOEN ERFARINGER FRA NATURFARGEGRUPPA 2016  Før vi kan farge lin er det viktig med en forbehandling som fjerner voks, stivelse og eventuelt appretur. Forarbeidet avhenger av om vi skal farge håndspunnet – eller maskinspunnet garn eller stoff. VALG AV MATERIALER Det enkleste er å starte med et maskinspunnet tvunnet lingarn. Vår er faring er at…