Stikkord: tepper

  • Rollo inspirert teppe på utstilling

    Vårt medlem Signe Nordenborg gjør oss oppmerksom på Rollo teppet. Det 22 m lange Rollo-teppet, nybrodert på lin, viser 30 scener fra Rollo (Gange-Rolf )liv. Teppet er laget i anledning 1100-årsjubileet for etableringen av det normanniske hertugdømme i 911. Se Cato Guhnfeldt artikkel i Aftenposten søndag 4. september 2011. Teppet utstilles på Sunnmøre museum i…