Stikkord: Vedtekter

  • Vedtekter for Norges Linforening, oppdatert 3. mars 2013

    VEDTEKTER FOR NORGES LINFORENING, pr 2013 1 NAVN Foreningens navn er Norges Linforening, forkortet NLF. 2 FORMÅL NLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal  fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som…