Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 684 andre abonnenter

Årsmøte for Norges Linforening 2016 – Molde 16.-17. april

Hanne hekler lin i hagen

Hanne hekler lin i hagen

Årsmøte for Norges Linforening 2016 vil bli holdt i Molde 16.-17. april velkommen til begge dagene for alle medlemmer.

Det vil bli holdt åpnet marked lørdag formiddag for alle interesserte. Ta med venner og familie.

Her vil dere få se linberedning (bråke, skake og hekle), spinne lin og forskjellige linprodukter, både oljelin og fiberlin.

Detaljert program kommer seinere, følg med. Abonner på nyheter fra sidene til linforeningen.

Årsmøte i Stavanger 18. – 19. april 2015

Innkalling /invitasjon og program for Årsmøte i Norges Linforening, 18. og 19. april 2015

Fredag 17.april: De som ønsker, har anledning til å ankomme Park inn fredag ettermiddag. Her er ikke lagt opp til noe program denne dagen, men Stavanger er en spennende by som har mye å by på for en tilreisende.årsmøte 2014 001

Lørdag 18. april:

0900 -10.00: registrering

11.00: Åpen Markedsdag på Sølvberget.

 • Alle interesserte er velkomne. Medlemmer av forskjellige organisasjoner er spesielt invitert.
 • Linforeningen viser linaktiviteter.
 • Demonstrasjoner, strikking, hekling, spinning, knipling o.l.
 • Salg og utstilling av linprodukter. Utlodning.
 • Blir du sulten? Ta en pause og se hva som kan friste i nærmeste omgivelser.

15.00: Bodene stenges.

 • 00-17.00: Studieforbundet kultur og tradisjon, ved daglig leder Kjærsti Gangstø
 • Kaffe/te med et stykke kake er tilgjengelig.

17.15-1930: Årsmøtet, bare for medlemmer

Dagsorden

 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av innkallingenOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Innkomne og styrets forslag
 7. Valg
 8. Planer
 9. Årsmøtet avsluttes

Valgkomiteens forslag og regnskap foreligger på årsmøtet

 

Det må gis skriftlig melding til styret innen fire uker, dvs. 14.mars om saker medlemmene ønsker å ta opp på Årsmøtet. Forslag sendes Hanne Gjendem, Kristian Aubertsvei 22, 0760 Oslo eller  mail: hanne@hanne-gjendem.no 

1930: Festmiddag

Søndag 19.april

Utflukt til Engøyholmen / Natvigs Minde. Start fra Skagenkaien kl.10.30

Vi vil bli guidet rundt på holmene hvor vi får se store og små båter, gamle og nyrestaurerte bygninger som har med kystkulturen å gjøre, alt behandlet med linolje eller linoljemaling. Vi får demonstrasjon av gammel reperbane og prøver å lage lintau. Vi blir servert litt å bite i før vi drar tilbake til byen og hotellet.

 

1400: Lunsj og utsjekking før vi drar hjem

Påmelding til Årsmøtet:

Bindende påmelding og innbetaling til kontonr. 1503.10.55900 innen 14. mars 2015 til Gro Finnes Klev: gro.klev@lyse.net

For dem som ikke skal overnatte er frist for påmelding: 25.mars

Husk å merke innbetalingen med Årsmøte og navn.

Gi beskjed hvis du har noe å selge på markedet.

 

Konferanseavgift : Kr.1500.00

Dette dekker møtelokaler, festmiddag, tur til Engøyholmen kultursenter og Natvigs Minde og lunsj på søndag.

 • Ønsker du kun å være med lørdag: Konferanseavgift: Kr. 1100.00

Overnatting i enkeltrom Kr. 650.00 pr rom pr. natt

Overnatting i dobbeltrom Kr. 750.00 pr rom pr. natt

 

Har du allergier? Gi oss beskjed ved påmelding. Drikkevarer er ikke med i prisene. Les mer om Årsmøte i Stavanger 18. – 19. april 2015

Stort program til neste årsmøte 1, 2 og 3. mars 2013

DSC_2984 Vi møtes fredag 1.3.2013 kl 1300 på Norsk Folkemuseum. De har vært i magasinene og funnet fra gamle lintekstiler og verktøy. Senere på dagen vil Bjørg Kristiansen White vise fram og orientere om materialvalg og teknikker i teppene sine. Bjørg har skrevet bok om billedvev og er kjent for å blande mange vev teknikker.

Lørdag er det Åpen Markedsdag for alle interesserte, se eget innlegg.

Kl 1530 starter selve årsmøte. Hva vil du demonstrere, selge eller bare vise fram!! Det var så populært da vi hadde åpen markedsdag i Halden, at vi forsøker oss i 2013 også. Si fra til hanne@hanne-gjendem.no. Etter årsmøte er det festmiddag med gastromat laget av den kjente kokken Erling Sundal. Hyggelig samvær utover kvelden.

Søndag drar vi til Grinakervev. Vi får omvisning – også har de mye rimelig vev- og renningsgarn, det meste i blanding lin/bomull.

Husk å ta med en ting til utlodding, helst noe du har laget selv.

Bindende påmelding innen 18. februar 2013 til:DSC_2834

Gro Finnes Klev : gro.klev@lyse.net eller Bispevn. 8, 4325 Sandnes. OBS. Det står feil mailadresse i LinNytt, det har fallt ut en  e i lyse.net

 • Overnatting inkl frokost og konferanseavgift: kr. 2.500,-
 • Deltakere som ikke overnatter: kr. 1.500,-

Prisen dekker alle felles måltider, Norsk Folkemuseum og buss på søndag.

Innbetaling konto 1503.10.55900 innen 18. februar 2013, husk å merke innbetalingen med navn og Årsmøte 2013

Les mer om Stort program til neste årsmøte 1, 2 og 3. mars 2013

Invitasjon og program for Årsmøte i Norges Linforening 16. – 18. mars 2012

Velkommen til spennende og annerledes årsmøte.

Vi starter fredag 16. mars 2012 kl 1700 med innkvartering, registrering og middag på Kaserna, Fredriksten Festning i Halden.
Cecilie Gagnebin-Bang vil deretter snakke om:  Bastfiber og tekstiler hos minoritetene i Sydvest Kina

Lørdag 17. mars kl 0900 – 1400 er det åpen markedsdag. Her er medlemmer fra forskjellige organisasjoner invitert.

Medlemmer i linforeningen viser lin aktiviteter, utstillinger og salg. Se egen annonse nedenfor.
1400-1500    Lunsj
1600-1730    Omvisning på Fredriksten Festning
1830                 Drink og 1700 talls middag

Fredriksten_festning
Søndag 18. mars
0900-1100    Årsmøtet  

Dagsorden
1.    Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
2.    Godkjenning av innkallingen
3.    Årsmelding
4.    Regnskap
5.    Innkomne og styrets forslag
a.    Kontingent
b.    Vedtektsendringer
6.    Valg
7.    Budsjett
8.    Planer
9.    Årsmøtet avsluttes
Valgkomiteens forslag foreligger på årsmøtet.
Det må gis skriftlig melding til styret innen fire uker, dvs innen 15. februar, om saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet. Forslag sendes Hanne Gjendem, Kristian Aubertsvei 22, 0760 Oslo, eller via mail: hanne@hanne-gjendem.no
1115-1300    Foredrag av Torild Ankersdatter Fossnes: Gull i veggene og Bjørg Heie: Lindyrking i Idd og                           Enningdal i historisk perspektiv
1300-1400    Lunsj
1400-1600    Omvisning i Råde Bygdetun: Anna Hissingbys linsamling
1600                Slutt
Bindende påmelding innen 1.mars til:
Bjørg Heie, Maistubben, Hovsveien 67, 1769 Halden eller bs-heie@online.no
1.    Si fra hva du vil vise fram eller demonstrere på Markedsdagen.
2.    Angi  overnatting/ikke overnatting og hvem du eventuelt vil dele rom med
•    Overnatting i dobbeltrom, alle måltider og konferanseavgift, kr 2000
•    Overnatting i enkeltrom, alle måltider og konferanseavgift, kr 2250
•    Deltakere som ikke overnatter, kr 1250 kroner
Innbetaling: konto 15031055900 innen 01.03.2012, husk å merke innbetalingen med Årsmøte

Linforeningen pleier å ha lotteri på årsmøtene. Husk å ta med deg minimum en gevinst, smått og stort!!

Mer informasjon kommer i LinNytt

Vedtekter for Norges Linforening, oppdatert 3. mars 2013

VEDTEKTER FOR NORGES LINFORENING, pr 2013

1 NAVN

Foreningens navn er Norges Linforening, forkortet NLF.

2 FORMÅL

NLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal  fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som arbeider med lin i en eller annen form.

3 MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner og virksomheter som interesserer seg for lin kan bli medlem av NLF.

Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder til det sies opp. Det skilles mellom personlig medlemskap, familiemedlemskap og bedriftsmedlemskap.

4 KONTINGENT

Årsmøtet i NLF fastsetter kontingenten for de ulike medlemskategorier.

5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Medlemmene har rett til å delta på NLFs årsmøter. Hvert medlem har en stemme, uansett medlemskategori.

Medlemmer mottar gratis medlemsbladet LinNytt.

Medlemmer kan benytte seg av NLFs bibliotek, og bruke NLFs maskiner og utstyr etter avtale.

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene og årsmøtets vedtak.

6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er NLFs øverste myndighet. Det skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Styret i NLF kaller inn til årsmøte med 6 ukers varsel. Vedlegg: saksliste.
Årsmelding, budsjett og regnskap vil foreligge på årsmøtet.

På årsmøtet skal disse sakene behandles:

 1.  Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Innkomne og styrets forslag
 4. Valg av styremedlemmer og andre verv
 5. Budsjett og planer for kommende år

Det må gis skriftlig melding innen 4 uker før årsmøte avholdes om saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtet velger referent og to til å underskrive protokollen.

Avstemninger og valg skal være skriftlig hvis minst et av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom minst 1/3 av medlemmene eller flertallet av

Styremedlemmene forlanger det. Kun saker som er med i innkallingen minst 21 dager før ekstraordinært årsmøte, kan behandles her.

7 STYRET

NLF skal ha et styre som leder virksomheten i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for forvaltningen av NLFs midler.

Styret består av leder og minst tre styremedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmene for to år. Disse velges blant NLFs medlemmer. Halvparten av styremedlemmene er på valg det ene året, og de andre styremedlemmene det andre året. Årsmøtet velger også to varamedlemmer med funksjonstid to år, slik at en er på valg hvert år.

NLF skal ha en valg komité med to representanter som sitter i to år, med valg av en ny hvert år. Det velges et varamedlem for ett år.

Revisor velges for ett år.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer – inkludert varamedlemmer, er til stede. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

På hvert styremøte skal det føres møtebok som underskrives av alle styremedlemmer som er tilstede.

8 AKTIVITETER

NLF skal arbeide for å øke kunnskapen om linproduksjon og legge forholdene til rette for denne. Dette innebærer framskaffing av ny kunnskap gjennom forsøksarbeid, og formidling av kunnskap gjennom utarbeiding av publikasjoner og arrangering av møter, seminarer og studieturer. NLF skal fungere som et bindeledd mellom enkelt- personer og virksomheter som har interesse innen linområdet og være et koordinerings- organ for ulike aktiviteter. Et bredt og godt samarbeid innen foreningen og med andre organisasjoner, er derfor nødvendig.

Styret forplikter seg til enhver tid å holde hjemmesidene oppdatert med dyrkningsveiledninger, aktiviteter, nyheter og annet.

Det kan opprettes arbeidsgrupper etter behov, for å arbeide med konkrete saker. Slike grupper rapporterer jevnlig til styret og til årsmøtet.

9 ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Forslag til endringer av vedtektene må sendes styret innen første uka av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Endringsforslagene skal sendes ut sammen med sakslista til årsmøtet. Vedtak om endring i vedtektene treffes på årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende årsmøter.

10 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av NLF må sendes styret innen utgangen av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Oppløsingsforslaget skal settes på sakslista til årsmøtet.

Vedtak om oppløsning treffes på med 2/3 flertall, forutsatt at minst halvparten av medlemmene er tilstede. Oppløsningsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet som vedtar oppløsning, velger et avviklingsstyre og bestemmer hvordan NLFs eiendeler skal disponeres til nytte for linsaken i Norge.

Du er invitert til å demonstrere, stille ut og/eller selge på LIN Markedsdagen 17. mars 2012

Vi spinner linAlle medlemmer er invitert til å demonstrere bruk av lin, stille ut lin produkter eller selge på Markedsdagen 17.mars 2012, lørdagen på årsmøte.

Det er gratis og linforeningen tar heller ikke noen prosenter av salget.

Vi vil gjerne vise fram forskjellige teknikker som bruker lin, så strikker du, hekler, broderer, vever, knipler, binder, reiper, spinner, knyter, så ta med deg utstyret og vi skal skaffe deg plass. Slik vil vi også kunne lære av hverandre.

Dette er en fin anledning til å vise fram det du lager. Vi inviterer medlemmer i Norges Husflidslag, Bygdekvinnelaget, Bondelaget, Norsk Kulturarv og andre til å komme på markedsdagen. Vi vil gjerne komme mer i kontakt med andre som er interessert i lin og vise at vi er en aktiv forening med medlemmer som lager mye forskjellig av lin.

Dersom du har tekstiler du bare vil vise fram er du naturligvis like velkommen til det.

Du kan få et bord og stoler, trenger du noe mer til utstilling, er det fint om du tar det med.

Ta kontakt med Bjørg Heie og fortell hva du vil bidra med, mail: bs-heie@online.no eller mobil 69 17 76 00

Les mer om årsmøtet nedenfor.

utstilling 18

Lin håndklærSmåbrød med linfrø og solsikkeKniplingerLin krans

Årsmøte i Norges Linforening 16.-18. mars 2012

Fredriksten_festningNeste år ønskes alle nye og gamle medlemmer velkommen til Fredriksten festning i Halden. Sett av tiden 16.-18. mars.I tillegg til våre medlemmer, vil vi lørdag 17. mars invitere andre organisasjoner til en «markedsplass»  hvor vi viser lin i forskjellige stadier.

Kasserna på festningsområdet gir gode muligheter både for overnatting med gunstige priser, god  mat og møte og utstillingsvirsomhet. En arbeidsgruppe på fem personer er i gang med planleggingen.

Dette regner vi med å kunne tilby

 • Markedsplass for lininteresserte
 • Utstillinger av vevnader, gamle og nye tekstiler
 • Demonstrasjon av lintilberedning og utstyr
 • Vask og stell av lin
 • Salg av linprodukter
 • Besøk i «linmuseet » i Råde
 • Foredrag om gamle kinesiske drakter
 • 17-hundretallsaften, festmiddag i Kongshallene i festningen
 • Muligheter for omvisninger i historiske Halden
  (Festningen, Rød herregård, Byvandring)
 • Diskusjon om foreningens arbeid framover
 • Årsmøte

Vi kommer tilbake med mere informasjon og muligheter for påmelding etter hvert.

Les mer om Årsmøte i Norges Linforening 16.-18. mars 2012

Danmarkstur med årsmøte 2011

Norges Linforening er en landsdekkende forening og har årsmøtet som den eneste felles samlingen i løpet av året. Denne gangen satte vi oss stevne i Vejle i Danmark 24.- 27. mars. 26 medlemmer deltok, de fleste var fra Vestlandet og Østlandet.

I tillegg til foreningssaker, besøkte vi Fyn med Hörvævsmuseet på Krengerup og Håndarbeidsmessen » – i tråd med tiden” i Middelfart.

Hörvævsmuseet på Krengerup er bygd opp rundt tidligere Tommerup væveri, hvor direktøren Kurt Reindel ga sine Jaquard-vever og utstyr til museet. Ved hjelp av midler fra ulike fond, ble museet opprettet i 1993-1995 og drives av frivillige. De fleste er pensjonister som bruker mye av sin tid til å demonstrere og presentere lin- og veveprosessene. I tillegg viser museet manuell dyrking og beredning av lin og håndvever.

Demonstrasjon av hullkortmaskin

Strikkete godsaker


Les mer om hva som skjedde på Årsmøte i Danmark

Velkommen til Årsmøte, tur til Danmark

Vi reiser fra Larvik eller Kristiansand med båt på torsdag 24. mars.

Les mer om programmet for Årsmøtet og turen.