Kommende hendelser

Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 675 andre abonnenter

Tribus, en innstallasjon av linfiber

Fra Tribus av Gabriella Göransson

Fra Tribus av Gabriella Göransson

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus(BOA)

Carl Martin Hansen: SWAY og

Gabriella Göransson: TRIBUS

stiller ut i Galleri BOA, Rådhusgata 19, 0158 Oslo.

Åpningstider: 11. august – 11. september 2016, torsdag – søndag, kl 12:00 – 16:00.

Vernissage er torsdag 11. august, kl 18 00.

Torgeir Rebolledo Pedersen leser egen poesi under åpningen.

Utdrag fra katalogteksten: 

Fra lin til papir, fra papir til fortellinger

– tanker om installasjonen Tribus

Gabriella Göransson er en kunstner som uttrykker seg fullt og helt gjennom papir. Slik har det vært i en årrekke. Papir er hennes virkefelt, hennes pasjon. Det er selve omdreiningspunktet, det sentrum hvor alt springer ut fra. I fibrene ligger kimen til det skjøreste fragment og det røffeste objekt. I hennes hender blir stivnet papirmasse liv og bevegelse. Hun arbeider gjerne med kombinasjoner og forbindelser mellom objekter, og installerer dem enten på vegg eller på gulv.

Gabriella Göransson utforsker kontinuerlig sitt felt. Dette er også en del av drivkraften for utviklingen av Tribus, hennes siste prosjekt – en installasjon av store flak gjort av linfiber.

Tribus er annerledes. Det er som om lettheten og de ulike rytmiske forskyvningene i mange av Gabriella Göranssons tidligere installasjoner er blitt omformet til en mer jordbundet situasjon. Papirobjektene som utgjør Tribus har i seg linens varmbrune sjatteringer, fra lyst til mørkt på fargeskalaen. Her og der henger rester av lintråder fast i overflaten, som tuster av vegetasjon. Det forsterker inntrykket av jord og landskap. Hvert objekt er dessuten et oppsamlingssted for alt som skjedde underveis i prosessen – fra papirmasse til papirflak. Alle vridninger, bøyninger, spenn og folder vitner om noe mellom smerte og lyst, som om veien fram til den endelige formen eksponerer hendelsesrike, nesten eksistensielle endringer.

Tribus betyr stamme. Det er egentlig et uttrykk fra biologien, og betegner beslektede grupper av organismer. Gabriella Göranssons Tribus gir da også en opplevelse av slektskap og tilhørighet. Hver del er unik og kan oppleves for seg, men det er kanskje først og fremst i forbindelsene mellom dem, idet likhet og forskjeller blir synlige, at vi virkelig entrer installasjonen. Den åpner seg opp for oss som en metaforisk og sårbar tilstand, som om Tribus tilbyr et stemningsleie vi ikke for ofte tar i bruk. Tribus er erfaringstung og nesten brutal direkte i summen av sine rynker, revner og sår, nærmest som et speil for livet selv.
Selv når vi ser dem for første gang, er det som om vi har sett dem før. Som om de åpner opp skjøre koblinger på tvers av dimensjoner, og kommer til oss fra en nesten glemt, men felles fortid. Møtet med dem åpner samtidig opp for hva hver og en av oss bærer på av personlige minner. Slik kobler Tribus sammen både det kollektive og det individuelle.

Gabriella Göransson arbeider alltid for at tittel og prosjekt skal stå i et virksomt forhold til hverandre. For henne er det viktig at dette forholdet ikke stenger for mottakerens selvstendige fortolkningsrom. I valget av tittel gir hun arbeidet en retning, og setter opplevelsen fri. Også Tribuser drevet fram med denne tanken i bunn – at installasjonen skal være en inkluderende hendelse med en åpen ramme.

Tribus er på mange måter et tegn i tiden. Mange av oss søker kunst som gir oss et metaforisk verktøy for å kunne sortere tanker og følelser rundt det å være menneske i dag. Tribus er et arbeid med slike kvaliteter.

Se også www.goransson.no

Bli med Linforeningen til Dyrskun 11. – 13. september

Dyrskun 2011 Minda bråker og Mette spinnerSett av dagene 11. – 13. september og bli med Linforeningen til Seljord og Dyrskun. Det er en flott opplevelse å være der med muligheten til å se denne fantastiske utstillingen. Her har vi en gylden mulighet til å nå svært mange med informasjon om linsaken! Vi demonstrerer og viser mest mulig av linbehandling og -bruk og selger våre produkter.

Dette er også en fin anledning til å bli kjent med andre i foreningen. Vi bor sammen i «Kunstlåven» sentralt i Seljord og har noen travle, men flotte dager sammen! Du kan delta hele eller deler av tiden. Her kan alle bidra med noe. Kunne du tenke deg å være med – ta kontakt!

Linforeningen på Dyrsku’n 13-15 september 2013

Dyrskun 2011 Minda bråker og Mette spinner

Dyrsku’n i Seljord er en årlig landbruksmesse som arrangeres over tre dager den andre helgen i september.

Dyrsku’n har sine røtter i fesjåene som ble holdt i Vest-Telemark på 1850-tallet for å danne kurasen ”telemarksfeet”. Da fesjåene etter hvert ble en stor begivenhet vokste det frem et behov for en fast plass med tilstrekkelig areal. Den 17. september 1866 ble ”Statens første årlige Kvæg-Udstilling i Seljord” arrangert.

I løpet av årene har Dyrsku’n utviklet seg til en folkefest med 70-80 000 besøkende, 550 utstillere og mange aktiviteter fordelt på det 150 mål store området. Husdyrutstillingen, ikke minst hesteutstillingen, står fortsatt sentralt i arrangementet, men det er også utstillinger av husflid Dyrskun 2011 Bjørg K White demonstrerer plantefarging av linog håndverk, skogdrift og annet som knyttes til tradisjonelt og moderne landbruk og bygdeliv. I tillegg er det en stor salgsutstilling med en mengde varer og tjenester, samt underholdning av forskjellig slag.

På Dyrskuplassen er det rekonstruert en husmannsplass kalt ”Sterke-Nils tunet” til minne om kraftkaren Sterke-Nils, som ble født omkring 1720. På tunet blir det vist dyrehold og gårdsdrift fra gamle dager.

I år vil Norges Linforening igjen ha en stand på Sterke-Nils tunet, hvor vi viser beredning, bruk og stell av lin på tradisjonell vis. 

Vi vil også selge våre linprodukter. Medlemmene inviteres også til å selge egne linprodukter  

Foreningen har ordnet innkvartering i ”Kunstlåven”. Her har vi felles husholdning og sosialt samvær samtidig som vi får anledning til å presentere vårt fantastiske materiale til svært mange mennesker!

Vi ønsker å etablere to lag, som hver dekker en og en halv dag av utstillingen.

Har du lyst til å være med og hjelpe til eller selge egne linprodukter? Meld deg på til gro.klev@lyse.net eller anne.sofie.bronn@sf-nett.no                                                                                                                                                                            

JULEMARKED PÅ VÅLE PRESTEGÅRD 8. DESEMBER 2012

Julemarked Våle Prestegård des. 2011. Mange linspinnere og mange besøkende

LINjentene i Våle ønsker alle velkommen til julemarked på Våle Prestegård lørdag 8.desember fra kl. 11.00 til kl.16.00.

Mange aktiviteter for store og små og selvsagt en stor gruppe av ivrige linspinnere. LINjentene vil også fortelle om LINdyrking og LINberedning til alle som har spørsmål. Vi har også salg av våre flotte linprodukter.

Hilsen

LINjentene i Våle

Alle lin interesserte er invitert til vårt årsmøte 17. mars 2012

Lin – fra strå til ferdig produkt

 

Lin bukett  Norges Linforening innbyr alle LIN interesserte til å besøke vår ” LIN MARKEDSPLASS, på Kaserna Fredriksten festning, Halden lørdag 17. mars 2012, kl. 09.00 – 14-00.

Her blir utstillinger av både kulturhåndverkere og glade amatører samt salg av lin produkter:

Tekstiler, klær, kniplinger, firfletting,

lin dekorasjoner, linfrø, linoljeprodukter m.m .

 

Vi vil vise deg håndverksteknikker for å bearbeide linstrået fram til ferdig produkt. Vi vil bråke, skake, hekle, spinne, veve, kniple, flette, binde mm. Og vi vil demonstrere hvordan du skal behandle lintøy ”Vask og stell av lin”.

Bindende påmelding til Bjørg Heie: bs-heie@online.no, eller adresse: Hovsveien 67, 1769 Halden innen 15. februars. Oppgi om du ønsker lunsj – vi må bestille på forhånd.

Gratis adgang og gratis parkering. De som ønsker lunsj, må betale kr 150,- ved ankomst.

Les mer om årsmøtet nedenfor

utstilling 23Lin håndklærUtstilling Holmen gård 1994

Årsmøte i Norges Linforening 16.-18. mars 2012

Fredriksten_festningNeste år ønskes alle nye og gamle medlemmer velkommen til Fredriksten festning i Halden. Sett av tiden 16.-18. mars.I tillegg til våre medlemmer, vil vi lørdag 17. mars invitere andre organisasjoner til en «markedsplass»  hvor vi viser lin i forskjellige stadier.

Kasserna på festningsområdet gir gode muligheter både for overnatting med gunstige priser, god  mat og møte og utstillingsvirsomhet. En arbeidsgruppe på fem personer er i gang med planleggingen.

Dette regner vi med å kunne tilby

 • Markedsplass for lininteresserte
 • Utstillinger av vevnader, gamle og nye tekstiler
 • Demonstrasjon av lintilberedning og utstyr
 • Vask og stell av lin
 • Salg av linprodukter
 • Besøk i «linmuseet » i Råde
 • Foredrag om gamle kinesiske drakter
 • 17-hundretallsaften, festmiddag i Kongshallene i festningen
 • Muligheter for omvisninger i historiske Halden
  (Festningen, Rød herregård, Byvandring)
 • Diskusjon om foreningens arbeid framover
 • Årsmøte

Vi kommer tilbake med mere informasjon og muligheter for påmelding etter hvert.

Les mer om Årsmøte i Norges Linforening 16.-18. mars 2012