Jeg har kjøpt såpespon..kvilket blandingsforhold skal det blades..???liter vann/gr. såpespon