Årsmøtet

Årsmøtet er Norges Linforenings øverte organ. I vedtektene er det fastslått hva årsmøtet skal behandle. Alle medlemmer i Linforeningen kan delta på årsmøtet.

I tillegg til årsmøte pleier Linforeningen å gjøre årsmøtet til en opplevelse knytta til lin og tekstil for årsmøtedeltakerne. Sist år var årsmøtet i Oslo med et spennende program med besøk i Oslos gamle og nye tekstilverden.