Styret

Styre i Norges Linforening velges på årsmøtet hvert år. Ta gjerne kontakt med en fra styret om det er noe du lurer på eller har innspill om. Du kan også nå oss ved å sende inn kontaktskjemaet.

Norges Linforening er en frivillig organisasjon og har ingen ansatte. Det kan derfor hende det tar litt tid før du får svar på henvendelser.

Styret 2023:

Bjørg Schultz

Leder

M: 959 04 632
E: bjorg@mangesysleriet.no

Milagros Gola Singh

Nestleder

M: 413 95 591
E: allim@hotmail.com

Kristina Bjureke

Sekretær

M: 952 00 804
E: kristina.bjureke@nhm.uio.no

Dagny Elizabeth Jegstad

Styremedlem

M: 416 06 258
E: dagny@jegstad.no

John Bruskeland Falwell

Styremedlem

M: 936 61 010
E: john@falwells.no

Rasmus Vigrestad

Styremedlem / Kontakt maskinell beredning

E:  r-o-vig@online.no

Ingeborg Hauge Høyland

Kasserer / varamedlem

E: inghoy62@gmail.com

Tone Jervan

Varamedlem

E: tone.jervan@gmail.com

Bjørg Hustad

Revisor

E: post@skyttelvev.no

Kathrine H Bringsdal

Vask og stell av lin /salg av såpespon

M: 416 28 189
E: kathrine.bringsdal@outlook.com

Anne Holen

Kontakt Åker gård

M: 473 36 637
E: ann-hole@online.no