Åker Gård – besøkssenter for lin

Åker Gård på Hamar er Norges Linforenings besøkssenter for lin. Her holder linforeningens faggruppe Åker til. Besøkssenteret består av to rom i drengestua på Åker gård.

Her finner du mye nyttig informasjon om lin, bearbeiding, bruk og historikk. Det er selvfølgelig en linåker på gården, og du kan treffe de kunnskapsrike medlemmene av faggruppe Åker på åpne dager.

På Åker formidles det om linet gjennom; utstillinger, arrangementer og foredrag til skoler, museer og andre grupper.

  • Åpne dager i Lokalene på Åker Gård onsdager kl 11-15
  • Temakvelder og kursvirksomhet etter avtale
  • Dyrking av lin til fiber og olje
  • Veiledning om redskap og utstyr
  • Beredning av lin
  • Spinning av lin
  • Veving
  • Annet

Kontaktinformasjon: Norges Linforening, Faggruppe Åker
Leder: Anne Holen
Besøksadresse: Åker Gård, Stasjonsvegen 15, 2322 Ridabu

Vi tar imot grupper og skoleklasser etter avtale.

Bildet viser plansjer med informasjon om lin på Åker gård
Plansjer i besøkssenteret på Åker gård, Foto: Anne Holen

Følg oss på Facebook under Åker Gård, Kunst og Håndverk