Bli medlem

Forsøksfelt Apelsvoll

Er du aktiv med dyrking, bearbeiding, spinning, veving, eller annen bruk av lin eller har du generell interesse for lin, så bli gjerne med i Norges Linforening. Både enkeltmedlemmer og virksomheter kan bli medlem.

Som medlem i Norges Linforening vil du få tilsendt:

  • velkomstbrev med opplysninger om foreningen
  • siste nummer av Lin-Nytt

Du får faktura for betaling av medlemsavgift på epost.

Her kan du melde deg inn i Norges Linforening