Bråking, skaking, hekling

Bråking

Bråke

Etter at linet er ferdig røyta må det tørkes godt. Da kan prosessen med å fjerne linfibrene fra trekjernen starte. Det fine er at så lenge linet er tørt og får ligge et sted der det ikke rotes til, kan du vente med å bearbeide linet videre til det passer deg. Velg en tørr dag med god temperatur til å arbeide ute.

Bråking betyr å brekke kjernen i linstrået. Fiberne ligger rundt en kjerne av tre, og når kjernen brekker kan vi løsne fiberne. Vanligvis bruker man en bråk, men det er også mulig å slå med klubbe for å knuse kjernen og på den måten skille fiber og kjerne

Skaking

Å skake linet betyr at bunten blir slått/ristet for å bli kvitt mest mulig av de knekte trekjernene. Her brukes en skakestol som har en skarp kant øverst. Linbunten legges over kanten og slås med en skakekniv.

Hekling

Siste del av prosessen fram til ferdig linfiber er hekling. Det brukse gjerne flere hekler med forskjellig finhet. En begynner med en hekle der nålene står ganske glissent og fortsetter med hekler der nålene står tettere. I løpet av hekleprosessen blir fibrene splittet og rester av trekjernen fjernes. Når fibrene ligger fint ved siden av hverandre er det godt å spinne lintråd.

Beredningsverket på Apelsvoll

Norges Linforening har et beredningsverk som er lokalisert hos NIBIO på Apelsvoll. Dit kan man reise for å få linet sitt bereda. Her finner du mer om beredningsverket.