Beredningsverket på Apelsvoll

Norges Linforening har et beredningsverk lokalisert hos NIBIO på Apelsvoll på Kapp. Det er en flott maskinbråk og en skakemaskin. I tillegg er det plassert tre linhekler i forskjellige grovheter i rommet. Verket står i et rom som det er godt å arbeide i, og der det er ryddig og oversiktlig.

Både medlemmer av Linforeningen og ikke-medlemmer kan få bruke beredningsverket. Forutsetningen er at det tas kontakt med beredningsansvarlig på forhånd for avtale.

Beredningskontakt:
Rasmus Vigrestad

Timepris: kr 100,-

Av sikkerhetsårsaker må Rasmus være til stede sammen med de som bereder, for å instruere i bruk av maskinene. Denne ordningen gjelder inntil videre. Så ser vi hvordan utviklingen blir og endrer vilkår om det er hensiktsmessig.