Norges Linforening ble stiftet i 1990 og har medlemmer over hele landet. Blant disse er det mange forskjellige bakgrunner for medlemsskapet. Noen vil bare holde seg orientert om hva som skjer på linfronten, noen har lindyrking som hobby, noen vever og vil ha kunnskap om fiberen, noen holder på med forsøksvirksomhet, noen dyrker oljelin for produksjon av linolje og noen dyrker pyntelin for dekorasjoner og salg.

Foreningen gir ut bladet Lin-Nytt 3-4 ganger i året, og det avholdes årsmøter hvor representanter til styret blir valgt og arrangeres aktiviteter relatert til lin.

Foreningen har vært i sterk vekst de siste par årene, meld deg inn du også!!

Om du er interessert i lin, og har synspunkter på hva vi har lagt ut, eventuelt noe som mangler eller er feil, kan du gjerne ta kontakt med oss!

4 kommentarer

Kommentarer er nå stengt.