Styret 2018

Verv Navn telefon Epost adresse Leder Anne Holen 473 36 637 ann-hole@online.no Kasserer Gerd Wold Goddard 908 97 310 m.wog@online.no Sekretær Frida Tove Meland 905 85 209 fritom@online.no Styremedlem Odny Opsal 958 63 360 odny.opsal@gmail.com Styremedlem Nettside Kristina Bjureke 952 00 804 … Les mer

Styret 2015

Verv Navn telefon Epost adresse Leder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com Kasserer/Medlems-register Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net Sekretær/Redaktør Anne Sofie Brønn 934 87 506 anne.sofie.bronn@sf-nett.no Redaktør Maigull Appelgren 415 21 292 mamarapp@online.no Styremedlem Marie Østråt Søndervik … Les mer

Styret 2013

Verv Navn telefon Epost adresse Leder Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no Nestleder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com Kasserer Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net Sekretær Anne Sofie Brønn 934 87 506 anne.sofie.bronn@sf-nett.no Redaktør Anne Hallingstad 932 … Les mer

Styret og andre funksjoner 2011

Verv Navn Mobil Leder Hanne J Gjendem 974 60 304 Nestleder Anne Holen 473 36 637 Sekretær Bjørg Heie 480 43 869 Kasserer Gro Finnes Klev 480 07 839 Styremedlem Hjørdis Prestkvern  958 82 464 1. varamann Kathrine Holmegård Bringsdal … Les mer

Styret i Norges Linforening 2010-2011

Verv Navn Tlf Mobil Styreleder Hanne J Gjendem 22 52 50 42 974 60 304 Styremedlem/​kasserer Kari Lothe 928 52 628 Styremedlem/​konsulent Anne Holen 473 36 637 Styremedlem Gro Finnes Klev 480 07 839 Varamedlemmer Torild Forslund Andersen 920 65 … Les mer