Tekstil tur til Kina 2012

Vi er i gang med planlegging av Norges Linforening sin neste utenlandstur og har fått god hjelp av den norske ambassaden i Beijing og kinesisk-norsk handelskammer i Hong Kong.

Det er viktig å starte tidlig da vi må få oversikt over en del muligheter før vi bestemmer hvor i Kina vi skal dra. Kina er stort med masse muligheter og det er best og ikke å bruke så mye tid på reise under veis. Vi har tatt en beslutning i styret på at vi ikke drar til de vanlige og flotte turistmålene, men fokuserer på:

  • Lin i alle mulig sammenhenger. Både oljelin og fiberlin, fra vekst til forskjellige ferdige produkter.

Kina er en stor produsent av lin så det er mye å velge mellom

  • I tillegg har de mange andre interessante bastsorter vi skal se på, bl.a ramie, hamp, jute oa
  • Silkeproduksjon
  • Museum, universiteter hvor de underviser i tekstiler og olje
  • I tillegg vil vi se på de vakre kinesiske hagene som er ganske forskjellige fra våre.

Pr i dag er det områder rundt Shanghai som peker seg ut som interessante for oss.

Dersom noen har forslag å komme med, så kontakt meg gjerne.


Publisert

i

av

Stikkord: