Nyvalgt styre 2011

Styremøte 10. januar 2012

Styremøte hos Hanne

Agenda

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra 18. november

3. Årsmøtet 2012, Fredriksten festning 16-18 mars

a. årsmelding

b. virkeplan

c. regnskap, budsjett

d. program for årsmøtet

e ”Markedsplassen” 17. mars

4.Samarbeide med Norges Husflidslag/ Husflidslagene (se også vedlegg)

5. Lin-Nytt

6- Hjemmesiden – Legger vi inn info?

7. Kinaturen – andre aktiviteter 2012

8. Skoleopplegg ( Kasserer/ Styremedlem)

8.  Konferansen

9. Eventuelt


Publisert

i

,

av

Stikkord: