Tilberedning av fiberlin

Du kan høste linet på forskjellige stadier:

  • grønnmodning – hele strået er grønt, ingen blader har falt av — gir flott fiber, ikke frø
  • gulmodning – strået begynner å bli gult og mister bladene — gir flott fiber, lite frø
  • brunmodning – strået er lysebrunt og frøene modne — gir mye frø, dårlig fiber

Deretter skal linet gjennom følgende tilberedning:

  1. rykking — gjør du ved å trekke det opp med roten
  2. røyting — er en råtningsprosess, for at fibrene skal løsne fra veddelene i strået
  3. bråking — går ut på å bryte opp veddelen i strået slik at flis kan fjernes under skakingen
  4. skaking
  5. hekling

Rykking gjør du ved å trekke det opp med roten.

Før resten av beredningsprosessen starter, må du fjerne frøene; frøreping, det enkleste er å rispe av frøkapslene ute på jordet rett etter rykkingen. Dette gjør du ved å dra linbuntene gjennom en rispekam, en plankebit med dype hakk i, slik at frøkapslene trekkes av strået.Stråene samles i passende bunter og tørkes.

Røyting er en råtningsprosess, for at fibrene skal løsne fra veddelene i strået.

Dersom rykkingen skjer «innen rimelig tid» slik at en normalt får noen uker med gode dagtemperaturer, har en mulighet til å røyte linet samme høst. Ved markrøyting legges linet i tynne sjikt utover en grasbakke slik at rotendene ligger jevnt. Linet må vendes et par ganger for at røytingen skal bli jevn. Normal røytetid ved denne metoden er alt fra 2-6 uker, avhengig av temperatur og fuktighetsforhold. Er det tørt, kan en vanne det utlagte linet, det framskynder røytingen.

Ved vannrøyting bindes linet i løse bunter og legges i et vann/ en elv/ en tønne… En må sørge for å holde hele stengelen under vann ved hjelp av f. eks. noen plankebiter med stein oppå. Norges Linforening leier ut røytekar til interesserte. Vanligvis tar røytingen i vann 1-3 uker, men temperaturen kan medføre både kortere og mye lengre røytetid.

Det er en kunst å røyte linet akkurat passe. Den sikreste måten å sjekke om det har ligget lenge nok, er å ta ut noen strå som en tørker med det samme (bruk tørkeskap, gulv med varmekabler eller lignende).

Når linet er helt tørt, brekker en opp stengelen og ser om fiberen løsner fra veddelen i hele linets lengde. Sitter flisen fast, må en røyte litt til. Ryker fiberen lett av i kortre biter, har en dessverre røytet for lenge. Resultatet blir da en kortere og svakere fiber og mye stry. Derfor er det viktig å følge med røyteprosessen og ta stikkprøver ofte.

Etter røytingen må linet straks tørkes for å avbryte den videre råtningen. Bruk høytørke, korntørke, tørkeskap eller lignende. Man må være oppmerksom på at røytet lin kan lukte vondt, spesielt det som er vannrøytet.

Bråking går ut på å bryte opp veddelen i strået slik at flis kan fjernes under skakingen. I småskalaproduksjon gjøres disse prosessene ofte manuelt.

Opplæring får en ved å henvende seg til en av de lokale linforeningsmedlemmene.

Etter skakingen hekles linet, d.v.s. at en børster det gjennom små «spikermatter» slik at en får fjernet rester av flis og kortfiber ( =stry).

Etter heklingen er linet klart til spinning og til slutt veving.

Norges Linforening har maskinell bråke og skake på Apellsvoll og på Toten. Beredningskurs fåes ved henvendelse til beredningsskontakten.


Publisert

i

av