Men ingen sier noe om hvor lenge lin skal ligge i såpesonvannet

Sig