Linduk

Stort program til neste årsmøte 1, 2 og 3. mars 2013

DSC_2984 Vi møtes fredag 1.3.2013 kl 1300 på Norsk Folkemuseum. De har vært i magasinene og funnet fra gamle lintekstiler og verktøy. Senere på dagen vil Bjørg Kristiansen White vise fram og orientere om materialvalg og teknikker i teppene sine. Bjørg har skrevet bok om billedvev og er kjent for å blande mange vev teknikker.

Lørdag er det Åpen Markedsdag for alle interesserte, se eget innlegg.

Kl 1530 starter selve årsmøte. Hva vil du demonstrere, selge eller bare vise fram!! Det var så populært da vi hadde åpen markedsdag i Halden, at vi forsøker oss i 2013 også. Si fra til hanne@hanne-gjendem.no. Etter årsmøte er det festmiddag med gastromat laget av den kjente kokken Erling Sundal. Hyggelig samvær utover kvelden.

Søndag drar vi til Grinakervev. Vi får omvisning – også har de mye rimelig vev- og renningsgarn, det meste i blanding lin/bomull.

Husk å ta med en ting til utlodding, helst noe du har laget selv.

Bindende påmelding innen 18. februar 2013 til:DSC_2834

Gro Finnes Klev : gro.klev@lyse.net eller Bispevn. 8, 4325 Sandnes. OBS. Det står feil mailadresse i LinNytt, det har fallt ut en  e i lyse.net

 • Overnatting inkl frokost og konferanseavgift: kr. 2.500,-
 • Deltakere som ikke overnatter: kr. 1.500,-

Prisen dekker alle felles måltider, Norsk Folkemuseum og buss på søndag.

Innbetaling konto 1503.10.55900 innen 18. februar 2013, husk å merke innbetalingen med navn og Årsmøte 2013

Fredag 1. mars

 • 1300      Vi møtes på Norsk Folkemuseum på Bygdøy hvor vi får foredrag om bruk av lin i Norge i gamle dager og ser på utstilling av lin tekstiler, -redskap og –produkter. De har gått i sine magasiner og funnet fram mye interessant. Buss nr. 30 går hvert 10. minutt fra Jernbanetorget og Nationalteateret og stopper utenfor museet.
 • 1500      Installering for de som skal overnatte på Emmas Gjestehus. Vi håper at det er mange nok biler som kan kjøre de som skal overnatte til Emmas Gjestehus som ligger på Emma Hjort i Bærum.
 • 1600      Vi møtes på Bærum Husflidsforening sitt hus på Wøyen Gård.  Det tar ca 15-20 minutter å gå dit fra Emmas. Sette opp utstillinger og stands, kaffepause
 • 1700      Bjørg Kristiansen White viser fram et utvalg av teppene sine og orienterer om ideene bak, utviklingen, materialvalg og teppeteknikker. Vi inviterer medlemmer i Bærum Husflidsforening.

Bjørg er kunsthåndverker i vev med verksted i Gamlebyen, Fredrikstad. Hun har bl.a. skrevet boken Billedvev, Gyldendal. Hun har arbeidet i Afrika med kvinneprosjekt og håndverk i ca 20  år.

 • ca 1830 Middag i Husflidshuset
 • Aktiviteter utover kvelden. Karin Kristiansen gir oss bl.a. et minikurs i filering.

Lørdag 2. mars

1000 – 1400 Åpent hus og markedsplass for alle interesserte.

 • Hvordan lin blir laget, beredning fra strå til tekstil, bråke-skake-hekle
 • Spinning av lin med rokk og håndtein
 • Medlemmer fra Knipleforeningen og KnipleRingen fra Bærum Husflidsforening demonstrerer kniplingsteknikker
 • Naturfargegruppa viser lin farget av indigo og andre naturfarger
 • Kjente veversker som Bjørg Hustad, Karin Kristiansen og Åshild Longva selger lin tekstiler som løpere og duker i bl.a.damask og sateng
 • Salg av linkranser, lin buketter og tørkede blomster
 • Demonstrasjon av hvordan du skal vaske og stelle lin
 • Norges Linforening selger:
  • Såpespon som brukes til å vaske lin
  • Linfrø til oljelin og fiberlin, så din egen linåker
  • Lin garn til å strikke, hekle eller veve
  • Ferdig beredt lin som kan brukes til å spinne, lage dukker oa
  • Utlodning med mer

Medlemmer blir invitert til å vise fram eller selge arbeidene sine.

 • 1400      Rydding
 • 1530      Årsmøte for medlemmer samt at styret forteller om videre planer
 •                Konstituering
 • 1730      Fest middag og samvær. Den kjente kokken Erling Sundal lager maten vår. Han er opptatt av kortreist og sesongbetont mat.
 • Dersom noen ønsker det, kan vi vise bilder og orientere om Kina turen.

Søndag 3. mars

Vi besøker Grinakervev på Brandbu, Hadeland

 • 1000      Bussavgang
 • 1115      Det starter med en  informasjon om stedet og etableringen av Grinakervev.
 • Etter dette går man ned til de mekaniske vevene, og får mer informasjon, samt at man får se en mekanisk vev i gang.
 • Deretter til vevstue og butikk, hvor håndvevene er, og hvor man også kan handle.
 • Vi har rimelig mattegarnet i kjelleren, og her har vi både rennings- og innslagsgarn. Materialet er stort sett ull/bomull og lin-blandinger. En del av renningsgarnet tilsvarer 12/6.
 • Bespisning
 • 1300      Avreise
 • 1415       Ankomst Oslo/Bærum. Vi kjører om Gardermoen.
  Regnskap/Budsjett
Regnskap for Norges Linforening
01.01.2011-31.12.2011
Regnskap Budsjett
INNTEKTER 2012 2 011 2 012 2 013
Kontingent 38 950,00 27 700,00 32 500,00 50 000,00
Årsmøtet 96 730,50 95 781,00 5 000,00 120 000,00
Kontor/adm 0,00 495,60 0,00 0,00
Loddsalg,tur 0,00 0,00 4 000,00 7 000,00
Salg/leie Apelsvolden 450,00 350,00 2 000,00 600,00
Salg, diverse varer 10 818,00 7 914,50 12 000,00 12 000,00
Lin-nytt, annonser 0,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00
Kurs, div. inntekter 26 017,00 5 250,00 3 000,00 15 000,00
Reiser 19 500,00 0,00 20 000,00 0,00
Renter 548,16 0,00 80,00 500,00
SUM 193 013,66 138 491,10 82 580,00 209 100,00
UTGIFTER
Årsmøtet, div. utgifter 84 737,00 99 929,38 5 000,00 110 000,00
Styremøte, mm 7 238,00 2 794,00 10 000,00 9 000,00
Utstillinger 0,00 0,00 8 000,00 5 000,00
Kjøreutgifter 0,00 0,00 10 000,00 5 000,00
Web-side 2 772,00 7 674,00 1 500,00 2 000,00
Forsikring 4 118,00 4 002,00 3 500,00 4 500,00
Lin-nytt 41 087,00 46 756,00 25 000,00 50 000,00
Kontor/adm. 74,50 8 311,00 1 000,00 0,00
Porto 1 791,00 2 492,00 0,00 2 500,00
Gebyr 637,50 178,13 100,00 600,00
Kjøp, div. varer 3 932,47 1 185,00 3 000,00 2 000,00
Kurs, div. utgifer 17 149,00 2 000,00 0,00 15 000,00
Diverse 0,00 440,00 5 000,00 500,00
SUM 163 536,47 175 761,51 72 100,00 206 100,00
ÅRETS RESULTAT 29 477,19 -37 270,41 10 480,00 3 000,00
BALANSE 2012 2 011
EIENDELER
Bank pr. 31.12 38608,44 59 413,25
Fordringer 19500
SUM, EIENDELER 58 108,44 59 413,25
EGENKAPITAL
pr.01.01 23131,25 60 401,66
Årets resultat 28 977,19 -37 270,41
pr. 31.12 52108,44 23 131,25
Gjeld 6 000,00 36 282,00
SUM EGENKAPITAL og GJELD 58 108,44 59 413,25
Sandnes 11.01.2013 Oslo 19.01.2013
Gro Finnes Klev Hege Brit Randsborg
Kasserer Revisor

Årsmelding 2012

Årsmelding for Norges Linforening 2011

 

Styret har bestått av:

Leder:                                                                       Hanne Julie Gjendem, Oslo

Nestleder:                                                                Anne Holen, Åsvang

Kasserer:                                                                 Gro Finnes Klev, Sandnes

Sekretær:                                                                 Bjørg Sigrunn Heie, Halden

Styremedlem/Redaktør Lin-Nytt:                         Torhild Forslund Andersen, Drammen

Permisjon fram til august 2012. I denne tiden var Hjørdis Prestkvern vikar

1 varamedlem:                                                        Hjørdis Prestkvern Tranby, se ovenfor

2. varamedlem:                                                       Berit Nordstrøm, Steinkjer

Revisor: Hege Brit Ransborg

 

Styret har i perioden hatt ett ordinære styremøte og dessuten hadde de styremedlemmene som deltok på turen til Kina to kveldsmøter under oppholdet der.      I tillegg har styret hatt jevnlig drøftinger vi mail.

1.-3. juni hadde styret strategisamling på Vestnes, Møre og Romsdal hvor strategi og planer for de følgende 10 år ble drøftet. Her ble det også tid til bedrifts- og museumsbesøk i regionen. Resultatet av drøftingene vil fremkomme i plandokumentet som legges fram for årsmøtet 2013.

Reetablering av fylkeskontakter var et av styrets prioriterte områder i 2012 fremover. 7 fylkeskontakter er nå etablert, i Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Rogaland, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold.

Etablering av fagrupper var et annet prioritert oppgave, og den første faggruppen, ”Faggruppe for farging av lin” er etablert med Lotte Rasmusdatter Kvien som leder.

Følgende kurs er blitt avholdt: Plantefargekus, Polen 12.- 17- april, Lindekorasjoner (oljelin): Halden, Bærum og Sola (september), Beredningskurs,  Apelsvold 16. juni hvor  Norges Linforenings maskinelle beredingsutstyr  ble vist og benyttet. I Våle  har Linjentene  hatt sine årlige kurs i alt fra beredning til spinning.

2o medlemmer deltok på Norges Linforenings tur til Kina. I Shanghaiområdet så  vi fantastiske stoffer i silke, bomull og lin. Vi fikk gjennomgått produksjonsfasene av tekstiler og ble blant mye annet presentert for ”blåtrykk”, bomull farget med indigo og mønster trykket med forskjellige metoder. Mer fra denne turen kan for øvrig leses i Lin-Nytt.

At det vokser og gror på grasrota får vi stadig bevis på. Styrets medlemmer har stadig forespørsler om foredrag og orienteringer i husflidslag og bygdekvinnelag.    Det er stor etterspørsel etter våre varer for dyrking, bearbeiding og bruk av lin, og vi er glade for at vi nå kan formidle salg av komplett beredningsutstyr.

Samarbeidet med Norges Husflidslag har resultert i at samarbeidsprosjektet ”Linets år” er tilbudt husflidslag i Sør- Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Akershus og Østfold.

Samarbeidsprosjekter om lin Norge-Polen har stått på agendaen dette året. Det er store prosjekter som det kreves vitenskapelig ekspertise for å delta i. Hva som vil komme ut av dette er foreløpig noe usikkert, men en håper på et prosjekt i regi av Høgskolen i Hedmark der Linforeningens gruppe på Hedmark ville kunne delta med noe praktisk hjelp.

Økonomien i 2012 har vært anstrengt. Midlene har i hovedsak gått til utgivelse av tre nummer av Lin-Nytt. Andre oppgaver vi gjerne skulle ha tatt fatt på har dessverre måttet ligge. Vi arbeider nå med å få til en rimeligere løsning for Lin-Nytt, og håper at dette sammen med den vedtatte kontingent forhøyelsen, kan gi bedre muligheter for driften neste år. Kontingenten er, som en vil se fra regnskapet, vår største inntektskilde. Tur, salg og kurs har også gitt ekstra inntekter og sammen med markedet på årsmøtet ga det oss kjærkommene tilskudd.

Medlemstallet har vist en betydelig økning også i 2012, og vi har nå 172 medlemmer. Dette skyldes i hovedsak en aktiv hjemmeside som vi har fått mye ros for. I 2012 har det vært 15.500 klikk på hjemmesidene. I 2011 var det gjennomsnittlig 24 klikk pr dag, for 2012 er vi oppe i 43. Mai er den travleste måneden med 65 besøk pr dag. Over 700 søk har vært etter vask og stell av lin. Å ha gode beskrivelser på hjemmesidene gjør at vi kan hjelpe mange og at noen vil bli interessert i å støtte oss med et medlemskap. Av 33 nye medlemmer i 2012, ble 32 innmeldt via hjemmesidene.

Mange har også vært begeistret for innhold og den nye grafikken til Lin-Nytt. Det er derfor viktig at stofftilfanget i Lin-Nytt opprettholdes selv om vi vil gå over til en noe rimeligere layout.

Halden, desember 2012                                                                                           Bjørg Heie, sekretær

 

 

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: