Invitasjon og program for Årsmøte i Norges Linforening 16. – 18. mars 2012

Velkommen til spennende og annerledes årsmøte.

Vi starter fredag 16. mars 2012 kl 1700 med innkvartering, registrering og middag på Kaserna, Fredriksten Festning i Halden.
Cecilie Gagnebin-Bang vil deretter snakke om:  Bastfiber og tekstiler hos minoritetene i Sydvest Kina

Lørdag 17. mars kl 0900 – 1400 er det åpen markedsdag. Her er medlemmer fra forskjellige organisasjoner invitert.

Medlemmer i linforeningen viser lin aktiviteter, utstillinger og salg. Se egen annonse nedenfor.
1400-1500    Lunsj
1600-1730    Omvisning på Fredriksten Festning
1830                 Drink og 1700 talls middag

Fredriksten_festning
Søndag 18. mars
0900-1100    Årsmøtet  

Dagsorden
1.    Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
2.    Godkjenning av innkallingen
3.    Årsmelding
4.    Regnskap
5.    Innkomne og styrets forslag
a.    Kontingent
b.    Vedtektsendringer
6.    Valg
7.    Budsjett
8.    Planer
9.    Årsmøtet avsluttes
Valgkomiteens forslag foreligger på årsmøtet.
Det må gis skriftlig melding til styret innen fire uker, dvs innen 15. februar, om saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet. Forslag sendes Hanne Gjendem, Kristian Aubertsvei 22, 0760 Oslo, eller via mail: hanne@hanne-gjendem.no
1115-1300    Foredrag av Torild Ankersdatter Fossnes: Gull i veggene og Bjørg Heie: Lindyrking i Idd og                           Enningdal i historisk perspektiv
1300-1400    Lunsj
1400-1600    Omvisning i Råde Bygdetun: Anna Hissingbys linsamling
1600                Slutt
Bindende påmelding innen 1.mars til:
Bjørg Heie, Maistubben, Hovsveien 67, 1769 Halden eller bs-heie@online.no
1.    Si fra hva du vil vise fram eller demonstrere på Markedsdagen.
2.    Angi  overnatting/ikke overnatting og hvem du eventuelt vil dele rom med
•    Overnatting i dobbeltrom, alle måltider og konferanseavgift, kr 2000
•    Overnatting i enkeltrom, alle måltider og konferanseavgift, kr 2250
•    Deltakere som ikke overnatter, kr 1250 kroner
Innbetaling: konto 15031055900 innen 01.03.2012, husk å merke innbetalingen med Årsmøte

Linforeningen pleier å ha lotteri på årsmøtene. Husk å ta med deg minimum en gevinst, smått og stort!!

Mer informasjon kommer i LinNytt


Publisert

i

,

av

Stikkord: