Vitengården på Jærmuseet vil ha lin i åkrene sine.

Lin i Den kulturelle skolesekken

Vitengården på Jærmuseet vil ha lin i åkrene sine.

Tekst: Gro F. Klev

Norges Linforening har som et av satsingsområdene å drive opplysning om lin. Ei av dem som i lang tid har benyttet Den kulturelle skolesekken (DKS) som en kanal til å nå ut til barn, er husflidskonsulenten i Vest-Agder Katrine Bringsdal. Hun har i mange år formidlet av sin viten til tusenvis av barn i Vest-Agder med stort hell.

Styret i Norges Linforening har tenkt at dette må man kunne gjøre i andre fylker også. Vi vet at formidling skjer på mange ulike arenaer, slik at i mange kommuner blir det gjort mye godt arbeid. Skoleklasser besøker linåkre og får se de vakre linblomstene. Andre er med på prosessene for å få fram fibre som i neste omgang kan spinne. Det er mange innfallsvinkler.

Så var det dette med DKS. Har vi en mulighet her?

Kan vi gjøre en dugnad og la kontaktpersonene i hvert fylke henvende seg til DKS i sitt fylke? Får vi innpass i DKS, vil vi selvsagt få en utfordring til å stille som formidlere. Deler vi på oppgavene, vil dette sannsynligvis være noe vi kan makte.

I Rogaland, hvor jeg bor, kontaktet jeg først husflidskonsulenten vår Anna Halsne. Hun har erfaring med å samarbeide med DKS og ga meg råd om hvordan jeg skulle forholde med. Deretter kontaktet jeg Katrine Bringsdal og fikk hennes mal på søknad.

Status: Søknaden er sendt. Anna Halsne er villig til eventuelt å ta opplegget vårt med i Husflidens program for neste høst dersom vi får avslag.

I mellomtiden arbeider vi med å få Vitengården Jærmuseet på Nærbø til å prøve å dyrke lin igjen. De har forsøkt tidligere, men har ikke klart å få fram fibre. Her i distriktet er det mange ivrige lin-medlemmer som gjerne hjelper til. Jærmuseet gjør seg også nytte av DKS, så her har vi muligheter.

Hvilke muligheter har du i ditt distrikt? Hvor er det demonstrasjoner og opplegg for barn? Det koster ikke noe å ta kontakt. Lurt er det også å henvende seg nå på vinteren slik at alt er klart når skolene starter til høsten igjen.

Vi har:

  • søknadskjema til DKS
  • undervisningsopplegg
  • erfaringer
  • kan hjelpe med råd og vink.

Ta kontakt med undertegnede eller Katrine. Vi gir deg med glede oppskrift på en god søknad.


Publisert

i

av