Aktiv bruk av hjemmesidene våre i 2013

Det er viktig å ha oppdaterte hjemmesider. Slik er vi istand til å nå ut til både medlemmer og andre interesserte. Vi har tatt statistikk over bruken.

Antall brukere inn på hjemmesidene 2011, 2012 og 2013

Temaene som det blir søkt etter:

I 2011 hadde vi 24 brukere pr dag, i 2012 hadde vi 43 og i 2013 hadde vi 57 brukere pr dag på hjemmesidene.

Vi får også endel spørsmål via Kontakt oss. Dette har gitt oss mange gode ideer, innspill og kontakter


Publisert

i

av

Stikkord: