Nordigard Bjørge Dag Jenssen 21

Norges Linforening til Dyrsku’n 14. – 16. september 2018

Som tidligere år stiller Linforeningen på Dyrsku’n. Det har blitt en fin tradisjon.

I år er datoen for folkefesten 14. – 16. september.

Er du interessert av å være med å demonstrere lin/linberedning? Kontaktperson i år er Anne Holth Larsen. Send da en epost til anne.holth.larsen@gmail.com

Om Dyrsku’n

I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku’n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1

850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.

Etter kvart var det sterke krefter som ville ha fesjåa samla på ein fast stad, så då Even Høyesen Nordgarden stilte eit 100 daa stort område til disposisjon, samstundes som statsagronom Johan Lindequist jobba iherdig med myndigheitene, vart det avgjort at fesjåa skulle haldast i Seljord. Slik vart Dyrskuhistoria til.

I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku’n, som alltid startar 2. fredag i september!


Publisert

i

av

Stikkord: