Leder Anne Holen
Leder Anne Holen

Jeg tenker litt på dette med lin og anvendelsesområder. Når det gjelder vår kulturarv, dreier lin seg mye om dyrking, tråd og tekstiler. Men det er flere områder vedrørende lin. Bland annet dette med skipsfart/kysten, bygningsvern i forbindelse med olje til bruk i maling, tjæreberedning, og behandling av jern og treverk. I tillegg har vi linfrø/linmel i brød og annen bruk innen ernæring. Når det gjelder skipsfart så var lin brukt både i tauverk (også med hamp), i seilduk, og ikke minst som impregnering av båter og som impregnering av linstoff trukket rundt for eksempel Grønlandskajakken. Seilduksfabrikken ligger etter Akerselva i Oslo. Skulle en ha grovt garn, ble det ofte sendt til denne fabrikken.

Er det noen der ute som vet mye om lin innen disse områdene, ønsker vi oss gjerne at dere skriver til Lin-Nytt om det.

Ved årsskiftet 2020/21 skal Stortinget behandle Museumsmeldingen. På s 14 i Lin-Nytt 2020:1 kan du se vårt innspill til denne meldingen. Det er sendt departementet via Kulturvernforbundet.

Vel møtt til årsmøtet! Det blir avviklet digitalt i siste halvdel av september 2020.

Legg inn en kommentar