Dyrking av lin i Urtehagen i Botanisk hage

I ti år har jeg dyrket lin i Botanisk hage i Oslo. Nå i 2021 gror linet på en ny plass: i kjøkkenhagen i Urtehagen. De første 10 dagene dekket jeg kassene med akrylduk fordi vi har mye spurv, duer og andre fugler som er meget interesserte av å spise frøene.

Nytt fra 2020 er at vi nå også dyrker gamle sorter av lin. Ulike sorter av lin er blitt avlet frem i ulike landsdeler. Noen sorter har gått i glemmeboken, andre har fått kommersielt verdi. Av bevaringsinteresse er det viktig at gamle sorter av lin ikke forsvinner. Vi har bevist krysset frem linsorter med lang og rak stilk for å få så lange fibertråder som mulig. Men i foredlingsarbeidet kan gener mot for eksempel tørke, sopp og frostnetter ha gått tapt. Derfor er det viktig å bevare kulturplanter, både de kommersielle men også de gamle sortene. Med ettårige arter, som lin, må frøene revitaliseres med passe mellom rom. Derfor dyrker vi nå sjeldne gamle sorter.

 

Hos NordGen (Nordiskt Genresurscenter) utenfor Malmö finnes den fellesnordiske frøbanken for kulturplanter. Derfra har vi fått frø fra gamle sorter som ikke «er på markedet». Nå i 2021 dyrker vi både de vanlige sortene Marylin (fiberlin) og Taurus (oljelin) for å ha fiber til demonstrasjoner og formidling. I tillegg dyrker vi smalere rekker med gamle sorter: Margaretalin, Helmi, Marina, Tine Tammes gulfrøet, Hjulsbro, Västlaus Gotland, Hudiksvall, Kristina, Pastel og Valuta.

Linet ble sådd 08.05 og bildene er fra 04.06. Foto:Kristina Bjureke


Publisert

i

av

Stikkord: