Linforeningens styre 2012

Styret 2013

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no
Nestleder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Sekretær Anne Sofie Brønn 934 87 506 anne.sofie.bronn@sf-nett.no
Redaktør Anne Hallingstad 932 53 641 an-halli@online.no
Varamedlem 1 Marie Østråt Søndervik 928 24 821 marie.sondervik@hotmail.no
Varamedlem 2 Berit Norstrøm 739 93 838 thranne@hotmail.com
Valgkomite Torill LærumBjørg Heie 480 43 869
Revisor  Hege Brit Randsborg  hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Anne Holen eller
Anne Grete Stuksrud
61 25 72 42

HanneAnne Holth Larsen 1Kasserer og medlemsregister Gro Finnes KlevAnne Sofie Bronn 1Anne Hallingstad 2Marie Østråt Søndervik 2Varamedlem Berit Norstrøm


Publisert

i

av

Stikkord: