Linkrans på rød vegg

Årsmøtet i Tønsberg – hva koster en dags deltakelse?

 

Det er blitt stilt spørsmål om hvor mye en må betale for å delta kun på lørdag 1. mars. De som velger dette alternativet skal betale kr 700 i dagpakke/konferanseavgift. Da er lunsjbuffet og tilgang på frukt, kaffe, is og popcorn i løpet av dagen inkludert.

Påmelding innen 8. februar til anne.sofie.bronn@sf-nett.no eller telefon 934 87 506; innbetaling til kontonummer 1503.10.55900 ved Gro Finnes Klev.

Velkommen til Tønsberg!

Lin-krans-på-rod-vegg-150x112


Publisert

i

av

Stikkord: