Naturfarging - Blanding 2

Naturfargegruppa 2013 – 2016

Blanding 2Naturfargegruppa i Norges Linforening ble dannet 19. januar 2013 med bakgrunn i at linforeningen ønsket å satse på grupper med spesialinteresser innenfor ulike områder når det gjelder dyrking, beredning og bruk av lin. I første omgang meldte 8 personer fra Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo og Hedmark sin interesse for plantefarging og trykking på lin. Noen er falt fra, andre er kommet til slik at

Naturfargegruppa i 2016 består av 13 medlemmer som møtes til praktisk arbeid med farging og drøftinger og dokumentasjon av resultater. De fleste medlemmene kommer fra Vestfold og det er der gruppa har de fleste møtene og fargedagene.

Lotte Rasmusdatter var den som fikk i oppdrag å dra i gang gruppa. Hun ble også valgt til gruppas
første leder. I 2014 overtok Hildegunn Eggum som leder.

Helt fra starten av har det ligget føringer på at medlemmene av gruppa både skulle jobbe med å tilegne seg kunnskap og formidle kunnskapen videre til andre.

I 2014 var Naturfargegruppa så heldig å få midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av studiemateriale og utstyr til farging. Utstyret har gjort det mulig å farge mange sammen på praktiske fargedager, kurs og demonstrasjoner.

Temaer som Naturfargegruppa har jobbet med er:

 • Tradisjonelle og organiske kyper med indigo og vaid
 • Krapp
 • Utprøving av gulfarger
 • Overfarging til grønt og lilla
 • Lav
 • Forbehandling av lin som skal farges
  20140903_172415

Fra 2013 – 2016 har medlemmer av naturfargegruppa forsøkt å dele kunnskapen om farging på lin gjennom utstillinger eller demonstrasjoner på en rekke åpne arrangementer som:

 • Markedsdagene på årsmøtene i NLF
 • Fargedag i Botanisk Hage
 • Middelalderfestivaler i Hamar og Tønsberg.
 • Seinsommerfestivaler på Våle Prestegård
 • Sommeraktiviteter på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg
 • Liv og røre på Veien Kulturminnepark
 • Dyrskun i Seljord

I tillegg har medlemmer av gruppa holdt kurs i blåfarging og i vask- og forbehandling av lin som skal
farges. To av medlemmene har våren 2016 også vært medlærere på kurs i soppfarging på lin i Norges
Sopp- og Nyttevekstforening.

I løpet av tiden som vi har holdt på, har vi fått mer kjennskap til det arbeid som er gjort på
plantefarging av cellulosefibre de siste årene. Selv om farging på cellulosefibre er et lite kjent område
for hobbyfargere i Norge, er det mange som forsker på plantefarging i resten av verden og mange
som bruker plantefarging til sitt håndverk.

I naturfargegruppa ser vi tilbake på mange spennende fargedager de tre første årene og gleder oss til nye prosjekter.


Publisert

i

,

av

Stikkord: