Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer Gerd Wold Goddard 908 97 310 m.wog@online.no
Sekretær/Medredaktør Maigull Appelgren 415 21 292 maigull@outlook.com
Vask og stell av lin

Salg av frø og såpespon

Kathrine Holmegård Bringsdal 416 28 189 kathrine.bringsdal@outlook.com
Styremedlem

Nettside

Kristina Bjureke 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no
Medlemsregister og medredaktør Anne Grete Friberg 911 55 729 annegretefriberg@gmail.com
Styremedlem Odny Opsal 958 63 360 odny.opsal@gmail.com
Valgkomite Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Varamedlem Else Abrahamsen 475 23 648 else.hille.abrahamsen@lyse.net
Revisor Hege Randsborg hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Anne Britt Fagernes Skaug

Anne Holen

416 93 320

473 36 637

abf@ringsaker.kommune.no

ann-hole@online.no

Legg inn en kommentar