Kommende hendelser

  • Ingen hendelser.

Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 658 andre abonnenter

Styret 2016

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Anne Holth Larsen 900 30 589 anne.holth.larsen@gmail.com
Kasserer/Redaktør Maigull Appelgren 415 21 292 maigull@outlook.com
Sekretær/Medredaktør Anne Sofie Brønn 934 87 506 annesofiebronn@gmail.com
Styremedlem

Vask og stell av lin

Salg av frø og såpespon

Kathrine Holmegård Bringsdal 416 28 189 kathrine.bringsdal@outlook.com
Styremedlem

Nettside

Kristina Bjureke 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no
Varamedlem

Medlemsregister

Anne Grete Friberg 911 55 729 annegretefriberg@gmail.com
Varamedlem Unni Gardsjømoen 63 98 76 20 ugarsjomoen@hotmail.com
Valgkomite Gro Finnes Klev 480 07 839 gro.klev@lyse.net
Valgkomite Hanne Gjendem 974 60 304 hanne@hanne-gjendem.no
Revisor Hege Randsborg hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Hanne Gjendem

Anne Holen

974 60 304

473 36 637

hanne@hanne-gjendem.no

ann-hole@online.no

Legg inn en kommentar