Styret 2018

Verv Navn telefon Epost adresse
Leder Anne Holen 473 36 637 ann-hole@online.no
Kasserer Gerd Wold Goddard 908 97 310 m.wog@online.no
Sekretær Frida Tove Meland 905 85 209 fritom@online.no
Styremedlem Odny Opsal 958 63 360 odny.opsal@gmail.com
Styremedlem

Nettside

Kristina Bjureke 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no
Redaktør Anne Grete Friberg 911 55 729 annegretefriberg@gmail.com
Valgkomité Kathrine Holmegård Bringsdal

Anne Holth Larsen

416 28 189

 

900 30 589

kathrine.bringsdal@outlook.com

 

anne.holth.larsen@gmail.com

Varamedlem Else Abrahamsen 475 23 648 else.hille.abrahamsen@lyse.net
Revisor Hege Randsborg hera@arkivverket.no
Beredningskontakter for
maskinell beredning
Anne Britt Fagernes Skaug

Anne Holen

416 93 320

473 36 637

abf@ringsaker.kommune.no

ann-hole@online.no


Publisert

i

av

Stikkord: