Medlemsblad for Norges Linforening – Årgang 27 Nr. 1 – 2017

Årsmøte

Sysselgården på Hadeland
Sysselgården på Hadeland
  • Innkalling til Årsmøte
  • Årsmelding
  • Linforeningens tur til Litauen og Latvia
  • Gratulasjoner
  • Barneklær i lin
  • Skjortas dag i Romania
  • Hvordan finne lin i utlandet
  • Håndarbeidshjørnet
  • Vevhjørnet
  • Naturfarging på cellulosefiber

Fra Linleder’n

Godt nytt år til alle!

Nytt år og nye muligheter – nå kan vi planlegge årets aktiviteter!

Dere har nettopp mottatt innkalling til årsmøtet, som i år blir på Hadeland. Foruten selve årsmøtet vil vi få innblikk i lindyrking og linbruk på Hadeland i tidligere tider, og vi vil også få høre om hva som skjer i dag. Vi synes det er viktig med  hyggelig samvær hvor vi kan utveksle erfaringer og gleder, og ikke minst lære hverandre bedre å kjenne.

Det vil bli et lite marked på årsmøtet, og hvis noen har ting de vil selge på markedet er det fint. Dere kan melde fra til meg om det. Ved å delta på årsmøtet kan dere være med på å bestemme veien videre for Norges Linforening. Husk at det kan sendes saker til styret. Her kan dere ta opp saker dere mener bør diskuteres på årsmøtet.

Meld dere på!

Sammen med innkallingen ligger og faktura for medlemskapet i Linforeningen. Vi håper at dere betaler innen fristen. Vi valgte denne gangen å sende faktura til alle, og håper dette gjør det lettere for oss å vite hvem som fortsatt vil være medlem.

I dette nummeret av Lin-Nytt vil dere og se program for turen, som i år går til Litauen og Latvia. Her blir mye spennende å være med på. I disse landene blir det fremdeles dyrket lin og fremstilt fiber og stoff. Jeg tror at her blir det «første mann til mølla» som gjelder. Turen er planlagt av Anne Holen og Kathrine Bringsdal, som begge er godt kjent i området. Vi har plass til 30 stk. på denne turen.

Nå har jeg nettopp sendt 5 kg spinneklar lin til Folkemuseet i Oslo. De skal ha utstillingen «I tråd med lin og ull» i Oslo i vinterferien. Utstillinger som er beregnet på at barn skal få kjennskap til lin og ull, fremstillingen av fibrene og tråden. Og barna kan få prøve selv. Dette er viktig kulturformidling til barn.

Flere museer både i Norge og Danmark har også kjøpt linfrø, så det vil bli dyrket lin på steder hvor folk vil se det. Dette er oppmuntrende.

Det blir også drevet mye formidling rundt i husflidslag og andre foreninger av våre medlemmer. Jeg var selv nettopp i Jærsoppen, som er Nyttevekstforeningens avdeling på Jæren. Det er fint å kunne formidle kunnskap om lin og dens bruk.

Jeg vil takke alle våre medlemmer som formidler kunnskap om og bruk av lin, og ikke minst vask og stell av linprodukter.

Jeg ønsker vel møtt til en hyggelig helg på Sysselgården på Hadeland.

Anne

Les resten av Lin-Nytt årgang 27 1 2017 (pdf)

 

Legg igjen en kommentar