Medlemsblad for Norges Linforening – årgang 27 nr. 2 – 2017

Årsmøtet på Sysselgården

  • Årsmøtet 2017
  • Årsmøteprotokoll
  • Årsmelding Naturfargegruppa
  • Linforeningens tur Litauen og Latvia
  • Spinnekrukke fra 1400-tallet
  • Spinnvilt nå også i Oslo
  • Forsøk med dyrking av 3 linsorter 2016
  • Vevhjørnet: Åklær på skinnfell
  • Vask og stell av lin

Fra Linleder’n

Anne Holth Larsen leder
Anne Holth Larsen leder

Jeg vil takke alle som kom for et godt årsmøte på Sysselgården på Hadeland.

Det er viktig at vi samles om både faglig og sosialt samvær. Så takk, Ann Therese Ekeren Skari, for at du tok så vel imot oss. Jeg vil ønske nye styremedlemmer velkommen, og takke dem som har gått ut av styret for deres innsats.

Jeg vil også takke Hildegunn Eggum for et veldig interessant foredrag om fargegruppas fordypning i farging av lin, og for en spennende fortelling om deres jakt på å gjenskape prestefrue Susanna Johanna Pihls vevnader fra 1782. Veldig interessant og morsomt å høre om.

Når årsmøtet er gjennomført står våren for døren, og det begynner å bli tid for å tenke på årets linåker. Jeg håper mange får gode avlinger. Jeg har selv plan om en liten åker med fiberlin. Fjorårets avling skal også bearbeides. Det blir spennende.

Neste store begivenhet i Linforeningen er årets tur. Jeg vil takke Anne Holen og Kathrine Bringsdal for arbeidet de har gjort for å legge opp denne turen. Jeg er sikker på at det blir både interessant og morsomt. Gleder meg veldig. Det er det nok flere som gjør, og turen ble også fulltegnet fort.

På kommende styremøte skal vi snakke om Dyrsku’n. Tenk etter om du har lyst til å være med og send meg en mail.
Som sagt på årsmøtet – det er veldig morsomt å være med på Dyrsku’n. Det er også veldig fin formidling om bruk av lin, og stell av lin. Det er masse folk på Dyrsku’n og vi har vår stand på Sterkenilstunet hvor gamle håndverk holder til.

Jeg ønsker alle lykke til med lindyrkingen i år, og ønsker også lykke til på alle andre arenaer hvor lin er tema. Jeg vet det blir formidlet mye om lin rundt omkring.

Anne

Legg igjen en kommentar