Medlemsblad for Norges Linforening Årgang 29 Nr. 1 – 2019

Gule farger fra 1782 – Hørdyrking : Et eksperiment – Dyrsku’n 2019 – Årsmøtehelgen 2019 – Hespelmysteriet – Tre fortjenestemedlajer som godt i lin – Bade i linfrø – Linturen 2019 – Litt fra redaksjonen – Varglapp

Fra Linleder’n

Tekst: Anne Holen

Årsmøtet i Levanger nærmer seg. Trøndelag har en lang og rik tradisjon på lin og lindyrking, så valget av sted var lett å ta. Det er lenge siden det har vært årsmøte der, og vi har en del medlemmer i området.

Så velkommen til årsmøtet 6. – 7. april !! Programmet for helgen ser du lenger ut i bladet.

Kartleggingen av hva vi gjør og samfunnsnytten av dette er innlevert til Norsk Kulturvernforbund innen fristen 15.februar. Det fokuseres på den immaterielle kulturarven nå. Det har vært i fokus for mange av medlemmene helt fra starten av. Det er også bra at det nå fokuseres på all den frivilligheten som blir gjort rundt omkring i forskjellige lag og foreninger.

Prosjektet «Inspirert av Susanna Johanna Pihl» ved Naturfargegruppa i Norges Linforening 2016-2018, er ferdig. Rapporten viser at det er lagt ned et stort arbeid i prosjektet. En stor takk til alle som har arbeidet med prosjektet, og en spesiell takk til Hildegunn Eggum som er leder for prosjektet. Det er et så viktig arbeid som er utført, og det er et stort arbeid som er utført og det ligger mye kunnskap i rapporten. Det er en viktig kunnskap som er viktig for oss og som tar vare på den immaterielle kulturarv. Dette inspirerer oss alle, og det kan bidra til at mange som kanskje sitter med gamle tekstiler, vil rekonstruere disse. Det ligger sikkert også mye lagret på muséer rundt omkring, og som kan bli til inspirasjon for flere.

Jeg håper mange vil så lin i år. Vi har nå hentet frø på Strand Unikorn. Jeg håper på et godt vekstår for lin, for forrige år var dårlig. Fra gammelt av ble det sagt at det var uår for lin hvert sjuende år (i gjennomsnitt). Og forrige år var nok en av dem. God våronn!

Legg igjen en kommentar