Hei alle

Både årsmøtet og den fine turen til Georgia ble som kjent utsatt. Vi hadde styremøte forleden og vil prøve å avvikle et digitalt årsmøte i siste halvdel av september, det kommer mer informasjon om det i Lin-Nytt i august. Der kommer også årsrapporter, regnskap for 2019, budsjett og reviderte planer for framtiden.

I mens kanskje noen får inspirasjon til å lage slike små lin-påskekjerringer som vi gjorde i Skåne når jeg var barn, Foto: Kristina Bjureke

Påskekjerring foto Kristina Bjureke

Legg igjen en kommentar