Påskekjerring foto Kristina Bjureke

Årsmøtet 2020 blir utsatt til høsten

Hei alle

Både årsmøtet og den fine turen til Georgia ble som kjent utsatt. Vi hadde styremøte forleden og vil prøve å avvikle et digitalt årsmøte i siste halvdel av september, det kommer mer informasjon om det i Lin-Nytt i august. Der kommer også årsrapporter, regnskap for 2019, budsjett og reviderte planer for framtiden.

I mens kanskje noen får inspirasjon til å lage slike små lin-påskekjerringer som vi gjorde i Skåne når jeg var barn, Foto: Kristina Bjureke

Påskekjerring foto Kristina Bjureke


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: