Medlemsblad for Norges Linforening Årgang 30 Nr. 2 – 2020

Linforeningen på Åker Gård Årsmøtepapirene – Naturfargegruppa – 1 Kvadratmeter lin – Kunstfiber Formidlingssenter på Åker Gård – Ni sorter lin Tekstilhåndverkere i Kutch – Nettelduk, et kunstprosjekt Prosjekt Linredskaper i Norge – Litt fra redaksjonen

Fra Linleder’n

Tekst: Anne Holen

Lin-sesongen går mot hell. Jeg håper det har gått bra med åkrene selv om det ble veldig tørt til å begynne med, og så kom en mengde regn.

Interessen for opprettelse av faggrupper har vært bra. Det har ikke vært enkelt for medlemmer ute i distriktene som ikke har vært i noe linmiljø. De kan ha blitt litt langt unna der det skjer. Det har vært mange «primus motorer» opp gjennom årene når det gjelder lin. Når disse ikke er der lenger, forsvinner ofte linmiljøet rundt dem. Når flere ønsker å få til noe, kan det føre til at det skapes flere linmiljøer igjen, og det kan bli flere møteplasser der en kan treffes. Og det kan også høstes erfaringer og kunnskap på tvers av landet.

Min bekymring når det gjelder økningen av kunstfiber i tekstiler, bare øker. Merking og kunnskapen om hvordan tekstilen er laget, er liten. Men når en søker på nettet, ser en i alle fall at det er noen som stiller spørsmål ved denne såkalte miljøvennlige og bærekraftige tekstilen. Er fremstillingen av tekstiler på den tradisjonelle måten på tur til å komme på rødlista for verneverdig håndverk?

Denne koronaen har skapt problemer for mange, og det gjelder også for Linforeningen. Det blir ingen markeder i år, alle er avlyst. Det gjør jo at vi får mindre inntekter. Styremøtene har vi avholdt digitalt, så der sparer vi inn litt. Det går bra, men i lengden kan det være vanskelig. For fremtida kan det kanskje være aktuelt å gjennomføre styremøtene både digitalt og ved frammøte.

Styret har besluttet at vi ikke kan avholde et fornuftig årsmøte i år. Det betyr at det sittende styret fortsetter inntil vi kan avvikle et ordinært årsmøte i 2021. I dette bladet finner du derfor alle årsmøtepapirene. Jeg ber om at du leser gjennom dem og sender oss eventuelle kommentarer, helst innen 14 dager etter at du har fått bladet.

Jeg håper ellers det er bra med dere alle i disse korona-tider, og at vi vil komme enda sterkere tilbake!

Legg igjen en kommentar