Medlemsblad for Norges Linforening Årgang 29 Nr. 2 – 2019

Årsmøte 2019 – Dyrking av waid i middelalderen – Et samisk ”Bayeux-teppe» – Dampoljemøllen som brant – Maria-mosaikk – Dyrsku’n 2019 – Håndarbeidshjørnet – Skudefestivalen – Hørvevsmuseet – Ladbytapetet – Ny linbørste – Birgit Nordset Aasrum prisliste – Litt fra redaksjonen

Fra Linleder’n

Tekst: Anne Holen

Kulturminnedagene 2019 går av stabelen fra 7.–15. september. Temaet for året er «Framtidens kulturarv». Norges Linforening vil også i år ha stand på Dyrsku’n i Seljord under disse dagene. Mange lag og foreninger representerer på arrangementer under kulturminne-dagene på muséer og i andre fòra. Så jeg regner med at mange av linforeningens medlemmer er representert på forskjellige hold.

Vi hadde en fin årsmøtehelg på Brusve Gård i Levanger. En stor takk til Frida som arrangerte møte, og til Liv Storhaug som fortale om damaskvevingen i bygdene rundt Levanger. Damaskvevingen har holdt seg i hevd og som en uavbrutt tradisjon i Trøndelag. Jeg skulle ønske at flere tok opp igjen den tradisjonen der det tidligere har vært en stor dyrking og veving av tekstiler. Og en stor takk til Agnes Stokke som tok imot oss, og vi fikk se og høre om lindyrkingen og vevingen til hennes mann Jon Stokke. For meg vekte det mange gamle minner fra den tid jeg begynte med lin siste halvår av 1980-tallet og også i forbindelse med oppstart og den første tiden etter etableringen av Linforenigen.

World Wide Spin in Public Day (Verdensspinnedagen) er bestandig 3dje lørdagen i september. I år er det 21. september. Vi prøver å finne et passende sted i Oslo. Det er ikke avklart hvor vi kan være. Følg med på hjemmesida eller Facebook, det blir annonsert der.

Forrige års sesong var ikke bra for linet. I år ser det ut til at det burde bli et kronår for linet, så jeg tror de fleste vil få en bra avling og med god fiber. Lykke til med høstingen!

Det har kommet mange nye medlemmer i Linforeningen dette året, og det har kommet med mange unge mennesker. Det gleder meg, for hvis ikke, ville foreningen ha dødd ut etter hvert. Jeg ser frem til at unge mennesker i foreningen er med i utviklingen videre, og ser at det er muligheter på flere felt.

Til slutt vil jeg takke Gerd Wold Goddard og Odny Opsal som har gått ut av styret for jobben de har gjort. Odny følger med videre som varamann. Og samtidig vil jeg ønske Else Abrahamsen og Maigull Appelgren inn i styret.

Legg igjen en kommentar