Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 684 andre abonnenter

Spennende fortsettelse på fargekurset i Vestfold

På kurset med Michel Garcia lærte deltakerne mye. Her er foto av noen spennende øyeblikk: Fornøyd kursdeltaker viser frem vakkert krappfarget stoff. Michel Garcia demonstrerer en ball av fargetistel etter at de gule fargestoffene er vasket ut.  Foto: Hildegunn Eggum

Naturfargegruppa 2013 – 2016

Blanding 2Naturfargegruppa i Norges Linforening ble dannet 19. januar 2013 med bakgrunn i at linforeningen ønsket å satse på grupper med spesialinteresser innenfor ulike områder når det gjelder dyrking, beredning og bruk av lin. I første omgang meldte 8 personer fra Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo og Hedmark sin interesse for plantefarging og trykking på lin. Noen er falt fra, andre er kommet til slik at

Naturfargegruppa i 2016 består av 13 medlemmer som møtes til praktisk arbeid med farging og drøftinger og dokumentasjon av resultater. De fleste medlemmene kommer fra Vestfold og det er der gruppa har de fleste møtene og fargedagene.

Lotte Rasmusdatter var den som fikk i oppdrag å dra i gang gruppa. Hun ble også valgt til gruppas
første leder. I 2014 overtok Hildegunn Eggum som leder.

Helt fra starten av har det ligget føringer på at medlemmene av gruppa både skulle jobbe med å tilegne seg kunnskap og formidle kunnskapen videre til andre.

I 2014 var Naturfargegruppa så heldig å få midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av studiemateriale og utstyr til farging. Utstyret har gjort det mulig å farge mange sammen på praktiske fargedager, kurs og demonstrasjoner.

Temaer som Naturfargegruppa har jobbet med er:

 • Tradisjonelle og organiske kyper med indigo og vaid
 • Krapp
 • Utprøving av gulfarger
 • Overfarging til grønt og lilla
 • Lav
 • Forbehandling av lin som skal farges
  20140903_172415

Fra 2013 – 2016 har medlemmer av naturfargegruppa forsøkt å dele kunnskapen om farging på lin gjennom utstillinger eller demonstrasjoner på en rekke åpne arrangementer som:

 • Markedsdagene på årsmøtene i NLF
 • Fargedag i Botanisk Hage
 • Middelalderfestivaler i Hamar og Tønsberg.
 • Seinsommerfestivaler på Våle Prestegård
 • Sommeraktiviteter på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg
 • Liv og røre på Veien Kulturminnepark
 • Dyrskun i Seljord

I tillegg har medlemmer av gruppa holdt kurs i blåfarging og i vask- og forbehandling av lin som skal
farges. To av medlemmene har våren 2016 også vært medlærere på kurs i soppfarging på lin i Norges
Sopp- og Nyttevekstforening.

I løpet av tiden som vi har holdt på, har vi fått mer kjennskap til det arbeid som er gjort på
plantefarging av cellulosefibre de siste årene. Selv om farging på cellulosefibre er et lite kjent område
for hobbyfargere i Norge, er det mange som forsker på plantefarging i resten av verden og mange
som bruker plantefarging til sitt håndverk.

I naturfargegruppa ser vi tilbake på mange spennende fargedager de tre første årene og gleder oss til nye prosjekter.

Naturfargegruppa har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Blanding av fargerBreaking NEWS

Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Vi søkte om kr 31.000,- til utstyr, fargestoffer og litteratur – og det fikk vi.

For en god opplevelse og positiv støtte det er. Det var 1804 søknader, og vi ble blant de heldige.

Stiftelsen har lagt vekt på kunst,  kultur, kulturminner og historie.

Midlene skal gå til tiltak som:

 • har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)
 • kommer mange til gode
 • gir stimulans og opplevelser til mennesker i alderen 6 til 30 år
 • skaper aktivitet
 • er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje

Man kan søke om støtte dersom tiltaket finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra.

Naturfargegruppa møtes i Botanisk hage, Tøyen

Blanding av farger3. september 2014 møtes vi i Botanisk hage kl 1200-1800.

Siden fargegruppa har vært så heldige å få penger fra Sparebankstiftelsen, regner vi med å ha kjøpt inn kjeler og annet utstyr til denne dagen, men alle som kommer må ha med:
• Inntil 8 stk 25g bunter lingarn i en kvalitet de selv ønsker. Garnet må være ferdig beiset og merket med navn og hvilken beis som er brukt.
• 1 plastbøtte
• Fargesuppe/planter

Hvordan skrive innlegg på siden til Naturfargegruppa

Medlemmene i NATURFARGEGRUPPA vil bruke hjemmesidene til å diskutere, kommentere og legge inn informasjon. Det er laget en side under AKTIVITETER -> Naturfargegruppe. Her er en hjelp til medlemmene:

 1. Logg inn — nede i venstre sidestolpe
 2. Over logoen står det Norges Linforening. Når du tar kurseren dit, får du en nedtrykksliste. Trykk på Kontrollpanelet
 3. Gudny har farget lin med sopp

  Gudny har farget lin med sopp

  Innlegg — menyen til venstre

 4. Legg til nytt
 5. Skriv tittel — skal være kort og konsis beskrive det du vil si, tenk hva som blir lett å søke på
 6. Skriv innlegget — viktigste først, gjerne punkt- eller nummerlister
 7. Lagre kladd underveis — rubrikk til høyre
 8. Forhåndsvis innlegget — rubrikk til høyre da ser du hvordan det vil se ut når det publiseres
 9. Velg Kategori — Naturfargegruppe skal alltid være med, du kan også velge maks 2 andre, da vil innlegget legge seg på de sidene også.
 10. Legg til Stikkord — til høyre, velg fra mest brukte, navn på steder og personer skrives korrekt
 11. Ferdig med å skrive innlegget lagre Kladd igjen. Slik behøver du ikke være redd for at andre skal få lese innlegget før Hanne får sett på det.
 12. Send beskjed til Hanne at du har laget en kladd.

Som bidragsyter skriver du innlegg som blir gjennomgått og publisert av Hanne som har redaktøransvar på  sidene.

Da er det bare å skrive slik at andre får lyst til å kommentere!!

Velkommen til LINmøte, Rogaland

Nyrykket lin til tørk i hagen Tid: 14.mars kl.19.30

Sted: De nye lokalene til Sola Husflidslag. Gratis adgang.

Vi har satt opp følgende program:

 ¤ Demonstrasjon av linberedning: bråking,skaking og hekling. Dette vil vi prøve ute, hvis været tillater.

¤ Farging av lin: Vil du være med i fargegruppe?

Naturfarger 1 Vi har fått Emely Leontine Halvorsen til å fortelle og vise litt om hvordan man farger lin. Hun driver KOLØR i Stavanger. Hun har utdannelsen sin fra USA. Hun bruker fargeekstraktene til å farge, male og trykke tekstiler. Hun har deltatt i flere gruppe- og jurierte utstillinger. Vil du vite mer, gå inn på : www.kolor.no

¤ Nytt fra årsmøtet Norges Linforening

 ¤ Planlegging av lindyrking i distriktet våren 2013. Vi er behjelpelig med å skaffe linfrø.

 ¤ Hva vil vi bruke linen til? Spinne, veve, buketter eller kranser? Mulighetene er mange.

Miniutstilling.

¤ Servering vil komme når det passer

¤.Loddsalg


Linhilsen fra Olaug Ravndal, Målfrid Husebø og Gro Klev

Plantefargegruppa har hatt sitt første møte

Naturfarger Fargegruppa består nå av 8 personer. 5 møttes nå sist lørdag 19.1.2013 og hadde et spennende og fruktbart møte. Vi hadde forskjellig kompetanse og erfaringer og ser stor nytte av å jobbe sammen.

Vi bestemte raskt at vi skulle hete Faggruppe for Naturfarging av lin da vi vil prøve oss på planter, lav, sopp, snegler osv.

Vi vil bygge opp en arbeidsperm for hvert av medlemmene, samt en til linforeningen. Der vil vi legge inn informasjon om naturfarging av lin, interessante adresser og linker samt testingen vi vil foreta.

Vi starter og tester etter et skjema vi bygde opp:

 • Sveinung og Hanne vil bleke egenprodusert lin med bruk av pottaske
 • Lotte vil teste ut rødskivet kanelslørsopp
 • Hildegunn og Anne Sofie vil teste ut krapp og vier

Vi vil bruke forskjellige forbehandlinger, beising, farging og etterbehandling og dokumentere under veis.

På årsmøte vil vi lage en utstilling med forskjellige eksempler av farget lin samt fargeemner.

Det neste møte er 15.5.2013 hvor vi skal ha en Blåfarge dag. Vi har naturlig indigo fra forskjellige land og dette skal vi prøve ut på håndspunnet og innkjøpt garn samt lin tekstiler.

Faggruppe Plantefarging skal ha sitt første møte

Mai 2012 19Lotte og blå dag

Hallo og hurra,  nå er vi snart igang, og vi inviterer nå til oppstartsmøte i fargegruppen i Norges Linforening!

Plantefarge gruppa skal ha sitt første møte 19. januar 2013, kl 1100. Alle medlemmer som er interessert i plantefarging av lin er hjertelig velkommen.

Dagsorden: Les mer om Faggruppe Plantefarging skal ha sitt første møte